VAFE
چند خبرازدنیای سیاست98/10/16. جهت مطالعه هرخبربرروی تیتر آن خبر کلیک نمائید. هزاران نفر از دانشجویان انقلابی خواستار رفع مشکلات مردم شدند/ برگزاری تجمع …

در نوشتار حاضر موقعیت جنبش دانشجویی از 28 مرداد تا 16 آذر 1332 مورد بررسی قرار گرفته است، هر چند با محور قرار دادن نقش دانشجویان در 110 روز …

مانکن سریال مانکن قسمت مانکن رایگان قسمت شانزدهم مانکن رایگان دانلود سریال مانکن دانلود قسمت شانزدهم سریال مانکن قسمت شانزدهم مانک…

بگو که اگر دریا برای (نوشتن) کلمات پروردگار من مرکب شود پیش از آنکه کلمات پروردگارم به آخر رسد دریا خشک خواهد شد هر چند دریایی دیگر باز ضمیمه آن کنیم (یعنی …