VAFE

• پرسشنامه فرم کوتاهMMPI-2 (46صفحه در قالب ورد)

پرسشنامه افسردگی بک BDI –II فرم کوتاه در 7 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc. پرسشنامه افسردگی بک ( I I). این پرسشنامه شکل بازنگری شده …

فرم کوتاه پرسشنامه فراشناخت ولز و کاترایت – هاتون ( 2004 ) فرم … به تمرین – فرم کوتاه (تری و همکاران، 2004)، در قالب word و در 2 صفحه به همراه …

دانلود پرسشنامه استاندارد انعطاف پذیری خانواده – فرم کوتاه، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد …

دانلود پرسشنامه استاندارد افسردگی بک – فرم بلند، در قالب word و در 8 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…

دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتریان، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…

برچسب‌ها:, , , ,