VAFE

کسی را که حق سودش نبخشید، باطل ضررش خواهد زد

به جان خودم سوگند که در جنگیدن با کسی که در برابر حق بایستد و در گمراهی فرو رود ….. کسی را که حق سودش نبخشید، باطل ضررش خواهد زد و کسی را که هدایت راستش …

کسی را که حق سودش نبخشید، باطل ضررش خواهد زد و کسی را که هدایت راستش نسازد، گمراهی به هلاکتش خواهد کشید.»

[هشيار باشيد، كسي را كه حق سودش نبخشد، باطل ضررش خواهد زد و كسي را كه هدايت راستش نسازد، … حق به يك معني نظم بنيادين انساني در دو قلمرو فرد و اجتماع است.

امام عليه السلام فرمود: پس از من با خوارج نبرد نكنيد؛ زيرا كسي كه در جستجوي حق باشد و …. كسي را كه حق سودش نبخشيد، باطل ضررش خواهد زد و كسي را كه هدايت راستش …

آن كس كه بر حق بوده (در راه حق شهید شود) جايگاهش بهشت است و آن كس كه بر باطل …. كسى را كه حق سودش نبخشيد، باطل ضررش خواهد زد و كسى را كه هدايت …

کسی را که حق سودش نبخشید، باطل ضررش خواهد زد و کسی را که هدایت راستش نسازد، گمراهی … “عاصيان را مژده بده که من توبه را قبول و گناهان را عفو می کنم و صديقان را …

در حالی که عترت پیامبر شما در میان شماست، آنها زمامداران حق و یقیند، پیشوایان دین، …. کسی را که حق سودش نبخشید، باطل ضررش خواهد زد و کسی را که هدایت راستش …

Explore and Download Photo of Tweet added by @delaramkhoda2 آگاه باشیدکسی را که حق سودش نبخشید،باطل ضررش خواهد زد و کسی را که هدایت راستش نسازد، …

كسى را كه حق سودش نبخشد، باطل ضررش خواهد زد … او سودمند خواهد بودو مرگى كه به سراغش آمده‏است، ضررى براى او وارد نخواهد ساخت‏و آن كس كه در روزگار …

همانا ظلم و ستم و کارهای خلاف حق، انسان را در دین و دنیایش به هلاکت می اندازد، و نقایص و … کسی را که حق سودش نبخشید، باطل ضررش خواهد زد و کسی را که هدایت راستش …

و هرکس با شمشیر انکار کند تا چنان شود که سخن خدا برتر آید و سخن … امام علي (ع) فرمودند : هشيار باشيد،كسي را كه حق سودش. نبخشد باطل ضررش خواهد زد.و كسي را كه …

احکامی که خداوند به سبب آن پاداش و کیفر می‏دهد. …… کسی را که حق سودش نبخشید، باطل ضررش خواهد زد و کسی را که هدایت راستش نسازد، گمراهی به هلاکتش خواهد کشید.

هنگامي كه زنان به مرحله‌ي نهايت ادراك رسيدند، خويشاوندان پدري مانند برادران و عموها، به … كسي را كه حق سودش نبخشد، باطل ضررش خواهد زد و كسي را كه هدايت راستش نسازد، …

عمل نیک انجام دهید بدون آن که به ریا و خودنمایی مبتلا شوید ، زیرا هرکس ،کاری برای ….. آگاه باشیدکسی را که حق سودش نبخشید،باطل ضررش خواهد زد و کسی را که هدایت …

آن كس كه بر حق بوده جايگاهش بهشت است و آن كس كه بر باطل باشد در آتش است . ….. كسى را كه حق سودش نبخشيد، باطل ضررش خواهد زد و كسى را كه هدايت راستش نسازد، …

و آن کس که در روزگار آرزویش پیش از آنکه اجلش فرا رسد ، تقصیر نماید. 15 . عملش خسارت … [ 148 ] هشیار باشید ، کسى را که حق سودش نبخشد ، باطل ضررش خواهد زد. 22 .

آن کس که بر حق بوده جایگاهش بهشت است و آن کس که بر باطل باشد در آتش است . ….. کسى را که حق سودش نبخشید، باطل ضررش خواهد زد و کسى را که هدایت راستش …

یکی از کسانی که زندگی خویش را وقف شما و فرزندان برومندتان کرده و در تبرّی و تولّی …… کسی را که حقّ سودش نبخشد، باطل ضررش خواهد زد، و کسی را که هدایت راستش …

در قرآن كريم آيه‌اي كه بيان كند شب قدر چه شبي است، ديده نمي‌شود، تنها در آيه ‪ ۱۸۵‬سوره … اميرالمؤمنين علي عليه السلام: كسي كه حق سودش نبخشد، باطل ضررش خواهد زد.

كسی را كه حق سودش نبخشد، باطل ضررش خواهد زد و كسی را كه هدایت راستش نسازد، … سخن حضرت محمد (ص): كسی كه مؤمنی را بترساند، بر خداوند لازم است كه او را در روز …

آیا کسی که این جهان را هم اکنون تدبیر می کند، او خالق این آسمان و زمین نیست؟ ….. همه حرف هایش بهانه ای است که بر ما آقایی و سروری کند، همانست که به پیامبران پیش از تو می زدند. … مشرکین می گفتند: این قیامت که می گویی کی خواهد آمد؟ …. که داشته از بین رفته و دیگر دستش از همه جا بریده شده و می فهمد که خداوند حق است و جز او باطل.

آن کس که بر حق بوده جایگاهش بهشت است و آن کس که بر باطل باشد در آتش است . ….. کسى را که حق سودش نبخشید، باطل ضررش خواهد زد و کسى را که هدایت راستش …

بدان که دنیا سرای آزمایش است که اگر کسی ساعتی در آن فراغت یابد و دست از کار …. کسی را که حق سودش نبخشید، باطل ضررش خواهد زد و کسی را که هدایت راستش …

و چرا آنگاه كه مولا او را به پذيرش حكم قرآن دعوت كرد از پذيرش آن سرباز زد؟ …. عاجزند؛ لذا هر كس سريعتر به آنها اطلاعات مورد نظر خويش را برساند، بر افكار آنها سلطه خواهد يافت. …. بنابراين متحجر كسي است كه توان تمييز حق و باطل را ندارد و در تحليل حوادث …… با آن كار مي كند و شما از سودش استفاده مي كنيد؛ انتخابات يك چنين چيزي است.

ﻣﻨﺤﺼﺮاً داﻧﺴﺘﻦ وﻗﺖ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ در ﻧ. ﺰد ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ. ﭘﺲ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺟﺰ ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ﻧﺪاﻧﺪ وﻗﺖ آن را اﻣـﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ از ﺷـﺮع اﻧـﻮر رﺳـﯿﺪه ﻗﺒـﻞ از ﻗﯿﺎﻣـﺖ. ﺣﻮادﺛﯽ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ. ﻋﻼﺋﻢ ﻗﯿﺎﻣﺖ:.

بدترین مصاحبان تو کسی است که معصیت خدا را در نظر تو زینت میدهد. …… کسی را که حق سودش نبخشد، باطل ضررش خواهد زد و کسی را که هدایت راستش نسازد، گمراهی به …

نهج البلاغه سخن كسی است كه روحش محدود به دنيای خاصی نيست و در همه دنيا و جهان حضور …… كسی را كه حق سودش نبخشيد، باطل ضررش خواهد زد و كسی را كه هدايت راستش …

#پای_درس_مولا_علی 59 بى ارزش ترين دانش ها آن است كه تنها بر زبان متوقف شود ….. هشیار باشید کسی را که حق سودش نبخشد، باطل ضررش خواهد زد و کسی را که هدایت …

برچسب‌ها:, , , ,