VAFE

چهل سال جلوتر از زمان – شنیدن این سخنان به شدت توصیه می شود!

شنیدن این قسمت از سخنرانی امام(ره) در شرایط فعلی را بسیار توصیه میکنیم…!

شنیدن این سخنان به شدت توصیه می شود! 02:48 …

شنیدن این قسمت از سخنرانی امام(ره) در شرایط فعلی را بسیار توصیه میکنیم…! جوانان حتما باید ملتفت باشند! #بصیرت_امام #نشر_حداکثری.

زمان انتشار : 16:21:00 … این گام دوم، انقلاب را «به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی … و ادامه داد و بر نسلی که اینک وارد فرایند بزرگ و جهانیِ چهل سال دوم می‌شود. … از جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ را آغاز کند، سخن بگویم. … همه‌ی شدّت آغاز شد و اگر نبود قدرت عظیم ایمان و انگیزه‌ی این ملّت و رهبری …

شنیدن این سخنان به شدت توصیه می شود!

بیانیه‌ی «گام دوم انقلاب» تجدید مطلعی است خطاب به ملت ایران و به‌ویژه جوانان که … کرد و ادامه داد و بر نسلی که اینک وارد فرایند بزرگ و جهانیِ چهل سال دوّم می‌شود. …. همه‌ی شدّت آغاز شد و اگر نبود قدرت عظیم ایمان و انگیزه‌ی این ملّت و رهبری آسمانی … عظمت پیشرفتهای چهل‌ساله‌ی ملّت ایران آنگاه بدرستی دیده میشود که این مدّت، …

این گام دوم، انقلاب را «به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و … و ادامه داد و بر نسلی که اینک وارد فرایند بزرگ و جهانیِ چهل سال دوّم میشود. … از جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ را آغاز کند، سخن بگویم. … دروغ پردازی درباره ی گذشته و حتّی زمان حال را دنبال میکنند و از پول و همه ی ابزارها برای آن بهره میگیرند.

رهبر انقلاب اسلامی در بیانیه ای مهم به مناسبت چهل سالگی انقلاب با جوانان سخن … که آغاز کرد و ادامه داد و بر نسلی که اینک وارد فرایند بزرگ و جهانی چهل سال دوم می شود. … دشمنان انقلاب با انگیزه ای قوی، تحریف و دروغ پردازی درباره گذشته و حتی زمان حال را … را بیدار کرد؛ دشمنی ها با همه شدت آغاز شد و اگر نبود قدرت عظیم ایمان و انگیزه این …

این گام دوم، انقلاب را «به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای … کرد و ادامه داد و بر نسلی که اینک وارد فرایند بزرگ و جهانیِ چهل سال دوّم میشود. … دیگری از جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ را آغاز کند، سخن بگویم. … همه‌ی شدّت آغاز شد و اگر نبود قدرت عظیم ایمان و انگیزه‌ی این ملّت و رهبری آسمانی و …

اکنون با گذشت چهل جشن سالانه‌ انقلاب و چهل دهه‌ فجر، یکی از آن دو کانون دشمنی نابود … خود به شدّت پایبند و به مرزبندی‌های خود با رقیبان و دشمنان به شدّت حسّاس است. … رهزنان فکر و عقیده و آگاهی بسیارند؛ حقیقت را از دشمن و پیاده‌نظامش نمی توان شنید. … عظمت پیشرفت های چهل‌ساله‌ ملّت ایران آن گاه به درستی دیده می شود که این مدّت، با مدّت …

آن‌ها سخن نمی‌گویند مگر پس‌ازآنکه برای زمان زیادی به دیگران گوش‌داده باشند. … در این مقاله به مشکلاتی که مانع شروع یادگیری زبان انگلیسی می‌شود پرداخته شده و راه … به فکر کردن ندارد (مثل ورزش) می‌توانید با شنیدن مطالب زبان انگلیسی، آن را یاد بگیرید. … البته دقت کنید که مهارت نوشتاری برای سطوح متوسط به بالا توصیه می‌شود.

وقتی برخورد با بی حجابی در زمان اهل بیت نداشتیم پس این مجازات از … توجه کنیم اینکه گفته می شود کشف حجاب، تعرض به حقوق اکثریت … حجاب اختیاری یک زنجیره است که روی دیگرش ابزاری شدن زن در جامعه است. …… را به ما توصیه نکنید. …. در این کشور اسلامی که زیر نظر فقیه اسلام شناس اداره می شود این چهل سال …

آقای عراقچی می‌گوید: «وقتی تحریم‌های آمریکا اثر کند منابع مالی ما محدود شود و فروش نفت ایران به صفر برسد که البته این اتفاق نمی‌افتد ما مجبور …

رهبر معظم انقلاب: من روی این بیانیه خیلی زحمت کشیدم، من بنا بر این ندارم … عطف توجه به نسل جدیدی که وارد فرایند بزرگ و جهانی چهل سال دوم می‌شود؛ … به پا خیزید و دشمن بدخواه و کینه‌توز را که از جهاد علمی شما به شدت بیمناک است، ناکام سازید؛ ….. باید بیانیه گام دوم را بر اساس هفت توصیه مأموریتی، رهبر عزیز تحقق …

الْقِیامَةِ؛ این سخن را حاضران به غایبان و پدران به فرزندان، تا … شنیدن سخنان حضرت بودند. نقطه ی … وظیفه ابالغ این انتخاب الهی و برگزیده شدن او به رهبری، به … زمان با من دست دهید، و خدای عزیز و جلیل دستور داده که برای امامت و والیت علی علیه السالم از زبان شما اقرار بگیرم«. …. چون روز غدیر به پایان مي رسد، به فرشتگان گفته مي شود:.

دلم می خواست به زمین. و زمان فحش بدهم. … اصلـی گـروه داعـش محسـوب می شـود و بـا پاکسـتان کـه مرکـز … ایـن والیـت بیشـترین آمـار تلفـات غیـر نظامیـان را در سـال های …. مـردم افغانسـتان، صلـح با طالبان را به شـرط حل شـدن این … کنـم یـا بـه توصیه ی جواد سـلطانی عمـل کنم و … بـرای شـنیدن ایـن سـخن اسـت و نـه ظرفیتـی.

من به این آقایانی که می‌گویند انتخابات و شرکت در راهپیمایی‌ها نوعی … بود بیانیه‌هایی که در مجلس توزیع می‌شود باید مشخص باشد متعلق به چه کسی است. …. واکنش رئیسی به سخنان روز گذشته روحانی … حالا بعد از چهل سال از اشغال سفارت، که طشت فاجعه‌اش بر زمین افتاده، …. سعی کنند جلوتر از رهبری حرکت نکنند.

دو سال بعد که ” آمنه ” برای ديدار پدر و مادر و آرامگاه شوهرش عبد الله به مدينه رفت ، فرزند … آرامش و وقار و سيمای متفکر ” محمد ” از زمان نوجوانی در بين همسن و سالهايش کاملا مشخص بود . … اين دلاوری بعدها در جنگهای اسلام با درخشندگی هر چه ببيشتر آشکار مي شود …. وقتی سخنان پيامبر ( ص ) پايان گرفت ، سکوت کامل بر جلسه حکمفرما شد .

محتوای این چهار سخنرانی، اینک متن کامل آنها را در قالب کتاب حاضر در … گفتار از کتاب حاضر اشاره ای به مسایل روز مشاهده می شود که دلیل آن اوّالً …. جلوتر رفتیم ـ روز دوازدهم در کوفه، چند هفته بعد در شام، چند هفته بعد …… دارد. از پایان جنگ تا امروز، هنوز سه سال و اندی می گذرد.زمان. زیادی از پایان جنگ تا امروز …… الهی دعوت و توصیه می کنم.

محمدرضا شاه خود را رهبر این انقلاب می‌دانست و می‌گفت «این انقلاب اگر به این صورت انجام نمی‌شد … چهل سال پس از سقوط حکومت شاه، تصویر او در میان هیاهوی تبلیغاتی مخالفان و موافقان مخدوش …. سرراست با تعریف مشخص نیست و طیف وسیعی از جریان‌های سیاسی را شامل می‌شود. …. تعجب نکنید، اینها سخنان شاهنشاه آریامهر است در سال ۱۳۴۰.

رهبر جامعه باید دارای خصلت های نیک باشد تا در هر زمان مناسب بتواند از آنها بهره … خداوند با این جمله به پیامبر می فهماند که هیچ گونه کوتاهی در برنامه تعلیمات و … توصیه خداوند به پیامبر(صلی الله علیه وآله)مبنی بر سختی نکشیدن و عدم …. به او می شود، از این رو، زود سخنان پیامبران را می پذیرد و به آن جامه عمل می پوشاند.9 ….. سال ۱۳۹۷ (۱۲).

این روزها با شنیدن و دیدن برخی سخنرانی‌ها علیه دولت و نیز رفتارهایی که … با گران شدن بنزین مشخص بود که یک شوک به جامعه وارد می‌شود، کما …. بنابراین راه آن این نیست که به مردم دروغ بگوییم و وعده‌های توخالی دهیم که مردم در این چهل سال آن را … هم مذاکره کنیم، اگر در زمان اوباما داده شده بود ما 2 گام به جلوتر رفته بودیم.

نسلی که اینک وارد فرایند بزرگ و جهانیِ چهل سال دوّم میشود. پیروزی انقالب … این ارزشهای دینی بوده است و نه از پایبندی به آنها و کوشش برای تحقّق آنها. دفاع ابدی از … انقالب با انگیزه ای قوی، تحریف و دروغ پردازی درباره ی گذشته و حتّی زمان. حال را دنبال … دیگری از جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسالمی بزرگ را آغاز کند، سخن. بگویم.

مجلس شورای اسالمی، نامه ای دریافت کرده که در آن توصیه شده. که ای کاش در آن جلسه چنین و چنان سخن می گفتی، اظهار داشت: در پاسخ به این نامه اعالم کردم که همه حرف های شما …

این سه جنبه با بررسی ساختار زمان، کانون‌های روایت، فاصلة روایت با بیان راوی و انواع … کاتب از نویسندگان مطرح ادبیّات معاصر ایران است و طی سال‏های أخیر به نوعی به سبک و … این مقاله به بررسی تکنیک‏های روایی مختلفی می‏پردازد که نویسنده جهت روایت … و بررسی این جنبه‌های سخن روایی در رمان آفتاب‌پرست نازنین ‌پرداخته‌ می‌شود.

وارد شدن به این گروه حتی نماز هم نمی خواندم و بعد از دو ماه که در این گروه بودم به یک اردوی …. استمنا رو می آورد به خیال اینکه آرامش جسمی ناشی از آن باعث آرامش روحی اش شود در حالی که … پنهان کردن آن (آنطور که شما توصیه کرده ید) عوارض بسیار بسیار بیشتری دارد. به هر …. مرا باامام زمان (ع)اشنا کردند بعدبه مدت دو سال ان را ترک کردم . اما این …

برچسب‌ها:, , , ,