VAFE

چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟

اگر با من نبودش هیچ میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ :57: لیلی مریض بود دوای درد او شیر تازه بود. مجنون برای لیلی شیر تازه ای آماده کرد اما شیر را در ظرفی بسیار …

چرا ظرف مرا بشكست لیلی. یکی از عیبجویان از لیلی عیبجویی کرد و مجنون در جوابش گفت: ز حرف عیبجو ، مجنون برآشفت. در آن آشفتگی خندان شد و گفت. اگر در دیده …

تعداد پست: 1062. درستش اینه: اگر با من نبودش هیچ میلی سبو ی من چرا بشکست لیلی ظرف اشتباهه. یا رب از هرچه خطا رفت، هزار استغفار… 1392/06/ …

لیلی چرخی زد ٬ خودش را آراست ٬ خیمه اش را مرتب کرد ٬ ظرف بزرگ شیری را که داشت در نزدیکی در خیمه گذاشت ٬ دو ستان و آشنایان را خبر کرد که در بادیه اعلام کنند.

گوئی از چشمان مجنون دیده ای قیس** باش و حال مجنون وا بنه لیلی بیچاره را تنها بنه *اشاره به شعر معروف : اگر با ما نبودش هیچ میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی

گوئی از چشمان مجنون دیده ای قیس** باش و حال مجنون وا بنه لیلی بیچاره را تنها بنه *اشاره به شعر معروف : اگر با ما نبودش هیچ میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی

زاری کردن مجنون در عشق لیلی · نظامی » خمسه … لیلی لیلی زنان به هر سوی. احرام دریده ….. اگر بامن نبودش هیچ میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی از جامی ست در …

اگر با من نبودش هیچ میلی چرا ظرف مرا بشکسته لیلی از راههای دور آمده بودند ، هریک به امید و آرزویی ، آمده بودند تا با تو درد و دل کنند، از غمها وشادیهاشان …

بوکینگ …

اگر با من نبودش هیچ میلی ، چرا ظرف مرا بشكست ليلي . . . پارسال در همین روزها بود که باز یزیدها و شمرها شمشیر کشیدن تا این دفعه یاد و نام حسین (ع) را،عاشورا را از میان …

چرا ظرف مرا بشكست لیلی. داستان این شعر از آنجا شروع میشود كه میدانید !! مجنون كه عقل درست وحسابی نداشت ! بهش گفته بودند كه لیلی شبهای جمعه …

اگر با من نبودش هیچ میلی….چرا ظرف مرا بشکسته لیلی. داستان از هفت اورنگ جامی است که روزی مجنون با کاسه ای به در منزل لیلی میره و باقی ماجرا که …. ون یک چندی بر …

چرا ظرف مرا بشکست لیلی. داستان این است که مجنون به طفیلی و در لباس و صفّ گدایان، کاسه به دست، به دم خیمه لیلی می رود …. (ادامه داستان به زبان جامی) : مجنون از دور، …

اگر با من نبودش هیچ میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ به من آن با وفا را کار باشد گدایی من او را عار باشد همی دانم که با من مهربان است که یاد او مرا آرام جان.

گوینده : معصومه مهرجو.

اگر با من نبودش هیچ میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟

اگر با من نبودش هيچ ميلي / چرا ظرف مرا بشكست ليلي. كم صبر بود و يك حاجت بزرگ داشت ،‌ خيلي دوست داشت حاجتش برآورده بشه. يه بار يه ختم سنگين به نيت امام …

مجنون براي ليلي شير تازه اي آماده كرد شیر را. در ظرفی بسیار زیبا برای معشوقه ی خود تزئين كرد و برايش برد. لیلی با دیدن مجنون ظرف رو از دست مجنون گرفت.

اگر در دیده ی مجنون نشینی به غیر از خوبی لیلی نبینی اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی حکایت امروز من ولیلی ام خیلی شبیه حکایت دیروز لیلی …

لیلی و مجنون دو تا عاشق واقعی بودن،اما جالب اینجاست که برعکس مجنون که واقعا از عشق … “اگر با من نبودش هیچ میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی!؟”.

اگر با من نبودش هیچ میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی By Shohreh.

گفتند چرا هست . گفتم پس من این درس رو نمی گیرم و به جاش میرم ی درس دیگه رو که این مسخره بازی نقشه کشی رو نداره و نمره بهتری هم میشه ازش گرفت ، برای درس …

اگر بامن نبودش هیچ میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی. یاد یک قضیه افتادم. همون قضیه حسادت وکنجکاوی قبل عید. چقدر زود دیرمیشه. کسی؟ مث همیشه نیش داره نوشته هات.

اگر بامن نبودش هیچ میلی /چرا ظرف مرا بشکست لیلی. زندگی بازیست ( بازیه دوسر باخت …) امروز که تو کوچمون میامدم دیدم شلوغه وپارچه سیاه زدن گفتم چی شده ؟

برچسب‌ها:, , ,