VAFE

پرسش مهر۹۹-۹۸؛ آیا محیط مدرسه دلپذیر، دلخواه و شاد است؟

98 ، تاکید کرد دولت تمام تلاش خود را برای ارتقای آموزش و پرورش کشور بکار گرفته به گونه ای که …

یکی از فراخوان‌ها و همایش‌هایی که در سال تحصیلی 98–99 نیز همانند سال‌های گذشته برگزار می‌گردد پرسش مهر 98–99 رئیس جمهور است. امسال نیز همانند …

مدرسه شاد و بانشاط | پرسش مهر بیستم.

پرسش مهر 98 | مدرسه شاد و با نشاط.

۹۸ در پرسش مهر امسال از دانش‌آموزان خواست تا نظر خود را درباره محیط مدرسه مطرح …

نشاط و شادی و امنیت | پرسش مهر 98.

۹۸ در پرسش مهر امسال از دانش‌آموزان خواست تا نظر خود را درباره محیط مدرسه مطرح کنند و بگویند که دولت، معلمان و خانواده‌ها برای …

۹۸ در پرسش مهر امسال از دانش‌آموزان خواست تا نظر خود را درباره محیط مدرسه مطرح …

۹۸؛ آیا محیط مدرسه دلپذیر، دلخواه و شاد است؟

۹۸ در پرسش مهر امسال از دانش‌آموزان خواست تا نظر خود را درباره محیط …

شادی و نشاط در مدرسه | پاسخ به پرسش مهر.

۹۸؛ آیا محیط مدرسه دلپذیر، دلخواه و شاد است؟ رئیس جمبور …

نشاط و شادی و امنیت | پرسش مهر بیستم.

۹۸ در پرسش مهر امسال از دانش‌آموزان خواست تا نظر خود را درباره محیط …

پرسش مهر بیستم | شادی و نشاط در مدرسه.

۹۸ در پرسش مهر امسال از دانش‌آموزان خواست تا نظر خود را درباره محیط مدرسه مطرح …

۹۸؛ آیا محیط مدرسه دلپذیر، دلخواه و شاد است؟ + نوشته شده در …

برچسب‌ها:, , , ,