VAFE

پرسشنامه مهارت های شناختی و فراشناختی

نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی سابق). ساخت و هنجاریابی پرسشنامه مهارت های شناختی و فراشناختی. نویسندگان: عباس روحانی داوود معنوی …

باجه. در پژوهش حاضر به منظور ارتباط مهارت های شناختی و فراشناختی با انگیزه پیشرفت تحصیلی و تعیین ویژگی های. فنی پرسشنامه محقق ساخته راهبردهای یادگیری …

از طریق روش آلفای کرانباخ ضریب اعتبار پرسشنامه های مهارت های شناختی و فراشناختی و انگیزۀ پیشرفت تحصیلی، به ترتیب 89/0 و 788/0 به دست آمد.

در پژوهش حاضر به منظور ارتباط مهارت هاي شناختي و فراشناختي با انگيزه پيشرفت تحصيلي و تعيين ويژگي هاي فني پرسشنامه محقق ساخته راهبردهاي يادگيري و …

پرسشنامه. توانایی. های شناختی. نجاتی ). 1392. ( و روش تجزیه و تحلیل داده ها تحلیل کواریانس. ب. ود. نتایج نشان داد. مهارت. های فراشناختی بر. توانایی های شناختی.

دریافت پکیج پرسشنامه محقق ساخته مهارت های شناختی و فراشناختی. (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه).

ادبیات و پرسشنامه مهارت های فراشناختی دانش آموزان. دوشنبه ۶ … افرادی که دارای راهبرد فراشناختی هستند دانش اطلاعات جدید و راهبردهای شناختی را دارند.

پرسشنامه مهارت های شناختی و فراشناختی دسته: علوم انسانی بازدید: 9 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 23 کیلوبایت تعداد صÙ.

پرسشنامه مهارت های شناختی و فراشناختی. فرمت ورد قابل ویرایش. تعداد صفحات: 7. تعداد سوالات: 42. شیوه نمره گذاری: دارد. پایایی: دارد. سوالهای آن به …

پرسشنامه مهارت های شناختی و فراشناختی,مهارت های شناختی و فراشناختی شما در حال مشاهده فایل پرسشنامه مهارت های شناختی و فراشناختی هستید. دانلود فایل. پرسشنامه …

فایل ورد فایل word پرسشنامه مهارت هاي شناختي و فراشناختي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ … ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ …. ﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ، اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺣﺴﺎس درﺑﺎره ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻮد،.

زمینه و اهداف: این پژوهش باهدف تعیین رابطه مهارت‌های فراشناختی و خود نظم‌بخشی با عملکرد … جهت جمع‌آوری داده‌ها ، از 3 پرسشنامه استاندار ارزیابی مهارت‌های فراشناختی، … و آگاهی از راهبردهای شناختی و فراشناختی، باعث بهبود یادگیری و افزایش عملکرد …

معلم … مهارت های فراشناختی با استفاده از پرسشنامه ی خودارزیابی مهارت های فراشناختی با ۷۰ …

پرسشنامه مهارت های شناختی و فراشناختی,مهارت های شناختی و فراشناختی شما در حال مشاهده فایل پرسشنامه مهارت های شناختی و فراشناختی هستید. دانلود فایل. پرسشنامه …

پرسشنامه مهارت های شناختی و فراشناختی,پرسشنامه ,مهارت های شناختی و فراشناختی در دسته بندی پرسشنامه کاربر محترم شما در حال مشاهده فایل پرسشنامه مهارت های …

از آزمون های؛ راهبردهای انگیزشی برای یادگیری، معرفت شناختی شومر و آگاهی های فراشناختی به علاوه پرسشنامه مهارت های فراشناختی برای جمع آوری داده ها استفاده شد.

پرسشنامه مهارت های شناختی و فراشناختی,مهارت های شناختی و فراشناختی شما در حال مشاهده فایل پرسشنامه مهارت های شناختی و فراشناختی هستید. دانلود فایل. پرسشنامه …

این فایل درباره ی پرسشنامه مهارت های شناختی و فراشناختی می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید. پرسشنامه مهارت های شناختی و …

نیاز مبرم به پرسشنامه مهارتهای شناختی و فراشناختی که توسط حضرتعالی هنجار یابی شده است دارم اگر چنانچه مقدور است به ایمیل اینجانب ارسال فرمائید هزینه آن را …

پرسشنامه مهارت های شناختی و فراشناختی , دانلود پرسشنامه مهارت های شناختی و فراشناختی ,مهارت های شناختی و فراشناختی ,. علوم انسانی. پرسشنامه مهارت های شناختی و …

گروه نمونه، پرسشنامه های سنجش میزان آگاهی از مهارت های زندگی (احدی، 2007) و هوش … تعاملی آموزش مهارت های زندگی مبتنی بر توانایی های شناختی و فراشناختی و هوش …

برچسب‌ها:, , , ,