VAFE

پاورپوینت تیریستزای مرکبات – Citruc Tristeza

ویروس تریستزای مرکبات (Citrus tristeza virus, CTV) عامل مهم‌ترین بیماری ویروسی مرکبات است که در بسیاری از کشورهای مرکبات خیز جهان باعث خسارت فراوانی به …

آزمايشهايي به منظور بررسي امكان انتقال ويروس تريستزاي مركبات Citrus Tristeza virus (CTV) توسط شته هايAphis citricola Toxoptera aurantii و A. gossypii روي …

آزمایشهایی به منظور بررسی امكان انتقال ویروس تریستزای مركبات Citrus Tristeza virus (CTV) توسط شته هایAphis citricola Toxoptera aurantii و A.

بيماري ويروسي تريستزاي مركبات. Citrus Tristeza (CTV). روشني رگبرگها يكي از عمـــومي ترين علائم ويروس بر روي اين گياه است . كاهش رشد درخت ، رگبـــرگ روشني …

ﺑﯿﻤﺎري ﺗﺮﯾﺴﺘﺰا ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي وﯾﺮوﺳﯽ ﻣﺮﮐﺒﺎت در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ … ﺗـﺮﯾﺴـﺘـﺰا. (. CTV= Citrus Tristeza Virus. ) ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ. ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺒﺎت در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدﯾﺪه …

ویروس تریستزای مرکبات (virus; CTV Citrus tristeza)، عامل مهم‌ترین بیماری ویروسی مرکبات است و شته جالیز (Aphis gossypii) به عنوان ناقل کارای این ویروس در ایران …

PCR در ایران! … توجه: به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت …

بيماري تريستزاي مركبات ( Tristeza Disease of Citrus ) … اولين ورود اين بيماري در سال 1342 با آوردن نهالهاي نارنگي رقم اونشو ( Citrus unshiu ) از ژاپن به شمال …

تریستیزای مرکبات. تاريخ : ۱۳۹۰/۰۵/۲۶. تریستیزای مرکبات(بیماری غم) Citrus Tristeza. برچسب‌ها: ویروس · ادامه مطلب… ارسال توسط احسان صلاحي.

ادامه مطلب… ارسال توسط احسان صلاحي. آرشیو نظرات · تریستیزای مرکبات. تاريخ : ۱۳۹۰/۰۵/۲۶. تریستیزای مرکبات(بیماری غم) Citrus Tristeza. برچسب‌ها: ویروس

شانکر …

Citruc Tristeza، در حجم 34 اسلاید، شامل …

برچسب‌ها:, , , ,