VAFE

پاورپویتت ارزشمند واجبات نماز – 40 اسلاید

پاورپویتت ارزشمند واجبات نماز chr(8211) 40 اسلاید پاورپویتت ارزشمند واجبات نماز پاورپویتت ارزشمند واجبات.

Ãتکبیر اول نماز را تکبیره الاحرام می گویند چون با این تکبیر است که بسیاری از کارها مثل خوردن و خندیدن … که قبل از نماز جایز بود ، بر نماز گزار …

محتوا. * موالات. * ترتیب. * قیام. * نیت. * تکبیره الاحرام. * قرائت. * رکوع. *سجود. * تشهد. * سلام. موضوع نرم افزار: پاورپوینت های تبلیغی …

Ãواجب است بعد از رکوع به طور کامل بایستد و سپس به سجده رود و چنانچه این قیام عمدا ترک شود نماز باطل است. Ãکسی که به هیچ وجه نتواند ایستاده …

کارهای واجب که نماز از آنها تشکیل شده یازده چیز است ۱. نیت ۲. تکبیرة الاحرام ۳. قیام ۴. قرائت ۵. رکوع ۶. سجده ۷. ذکر ۸. تشهد ۹. سلام ۱۰. ترتیب ۱۱.

Ãتکبیر اول نماز را تکبیره الاحرام می گویند چون با این تکبیر است که بسیاری از کارها مثل خوردن و خندیدن … که قبل از نماز جایز بود ، بر نماز گزار حرام می شود.

واجبات نماز. … مسأله ۹۲۸ ـ بعضی از واجبات نماز رکن است، یعنی اگر انسان آنها را بجا نیاورد ـ عمداً باشد یا اشتباهاً ـ نماز باطل می‌شود. و بعضی دیگر …

برچسب‌ها:, , , ,