VAFE

وضعیّت دین داری در جامعه ی متعالی – استاد اخلاق تهران آیت الله وفسی

استاد اخلاق تهران آیت الله وفسی. 7. پاردیزو.

استاد اخلاق تهران آیت الله وفسی …

استاد اخلاق تهران آیت الله وفسی 4:56 …

استاد اخلاق تهران آیت الله وفسی 4:56 …

استاد اخلاق تهران آیت الله وفسی 4:56 …

استاد اخلاق تهران آیت الله وفسی 4:56 …

جامعه شناسی دین۶ … آسیب شناسی «معرفت دینی» در عصر ابن رشد و صدرالدین شیرازی (مورد مطالعه: …. کلید واژه ها: قرآندینداریالگوی دینداریمراتب دینداری … بررسی نقش احساس تعلّق محلّه ای در افزایش مشارکت اجتماعی (مورد مطالعه ی: محله قزل قلعه تهران) …. مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)؛ مبتنی بر اندیشه های آیت الله مصباح یزدی.

آیت الله حامد وفسی … وضعیّت دین داری در جامعه ی متعالی – استاد اخلاق تهران آیت الله … آیت الله حامد …

زندگي زاهدانه و فروتني ‌آيت‌الله حائري، هماره، روشی علمي بود كه بر روحيه و اخلاق …. شيخ عبدالکریم از ایشان نقل می‌کند: «من از استاد خود، آيت‌الله فشاركي، شنيدم كه فرمود: …. «شیخ محمد سلطان الواعظین»، از وعاظ بزرگ تهران، به توصیه‌ی علما، به منبر رفت و ….. آن بیفزاید تا بتوانند نظام تربیتی و فرهنگی جامعه‌ي دینی ما را تقویت نمايند.

این مقاله مستخرج از پژوهشی گسترده جهت بررسی آیات اخلاقی قرآن کریم است که تلاش دارد … واژه‌های کلیدی: قرآن کریم، دین، فرد، اجتماع، نظام اخلاقی، تحلیل محتوا. … اخلاقی آن در تدوین و ترسیم نظامی جامع برای ترسیم مفاهیم اخلاقی در جامعه بشری است. ….. آیت الله مکارم شیرازی در تبیین مفاهیم اخلاقی آیه می‌گویند: «اساساً تقاضای سائل …

مجلس عزاداری آیت الله فاطمی نیا، استاد اخلاق و کتاب شناس برجسته، در دهه ی آخر ماه … معرفت الله و هدایت خاصه طبق رسم هر سال در تهران محله ی دروس برگزار می شود. …. الله و نعم الوکیل (برای وقتهایی که ترس و اضطراب داری) 2) لا اله الا انت سبحانک … سینماپرس: آیت الله فاطمی نیا در سخنانی به توصیف هنرمندانه از نقش امامت جامعه پرداخت.

13 … رابطه دین و اخلاق یکی از مسایل مهم فکر ی از زمان فیلسوفان یونان … به خداوند به عنوان امر متعالی تعریف کرد و انسانها را بدان ملتزم ساخت؟ …. دکتر محمد جواد پیرمرادی استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران معتقد است :

محمدباقر تحریری (زادهٔ تهران ۱۳۳۴خ) روحانی شیعه، استاد اخلاق و تولیت مدرسه … روحانی پدرش در سال ۱۳۴۸ به وادی تحصیل علوم دینی و مدرسه علمیه آیت‌الله مجتهدی وارد شد. … تحریری (پدر مؤلف) در سه جلد; جلوه‌های لاهوتی: شرح زیارت جامعه کبیره در سه جلد …

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﻴﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ي. ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ. دﻳﻨﺪاري ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻳﺮان ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌ. ﺔ. دﻳﻨﺪار و ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﺎﺷﺪ …… ﻫﺎي ﺗﻬﺮان، ﻃﻲ ﻳﻚ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑـﻪ آﻳـﺎت، رواﻳـﺎت و ﺳـﻴﺮة اﺋﻤـ …. اي اﺳﺖ ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي دﻳﺎﻧﺖ و ﻛﻠﻤ …… ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت اﻳﻤﺎن ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻓﺮد ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. (. ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ، آﻳﺖ. اﻟﻠﻬﻲ. ). اﺳﺘﺎد ﻣﻄﻬﺮي … ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در راه رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻛﻤﺎل، ﺳـﻌﺎدت و ﺟـﺎوداﻧﮕﻲ و ﻧﻴـﺰ ﺳـﺎزش.

٢٦٩. ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ. : ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺩﻳﻨﻲ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻛﺸﻮﺭ …… ﺁﻳﺖ. ﺍﻟﻠﻬ. ﯽ. ١٣٧٣. ، ﺳﻌﻴﺪ. ﯼ. ١٣٧٣. ) ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻌﻄﻮﻑ. ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳ. ﯽ. ﻣﺤﺘﻮﺍ. ﯼ. ﻛﺘﺎﺏ ﺩﻳﻨ. ﯽ. ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ …

اظهار نگرانی و تأسف شدید مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی …. آیت الله العظمی صافی گلپایگانی هیئتی را جهت بررسی و رسیدگی به وضعیت ….. و ترویج فرهنگ متعالی انتظار، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مرجع عالیقدر آیت الله …. شئ روح بلند عالم ربّانی، فقیه صمدانی، استاد مبرّز حوزه علمیه قم حضرت آیت الله حاج …

های آیت¬الله مطهری و دکتر شریعتی را مطرح کردم و مورد …

پلی میان فلسفه اسلامی و فلسفه غرب (نگاهی به آرا و اندیشه های آیت الله دکتر مهدی حائری یزدی در …. فضایل اخلاقی مؤثر در جامعه ی مطلوب دینی از منظر علامه طباطبایی.

كتابها و آثار ارزنده استاد مطهري و علامه طباطبايي به ويژه تفسير گرانسنگ «الميزان» … تجربة ديني، عبارت است مواجهه با امر الوهي و امر متعالي «و آگاهي به امر متعالي و … است، مواجهه‌اي كه نوعي ره‌يافت روحي و وضعيت رواني همراه با احساس آرامش و اطمينان و اميد ….. خدا آيت الله سيد مهدي روحاني و آيت الله احمدي ميانجي را رحمت كند، چهل سال روزهاي …

بیانیه ی «گام دوم انقلاب» تجدید مطلعی است خطاب به ملت ایران و به ویژه جوانان که به … علی سیّدنا محمّد و آله الطّاهرین و صحبه المنتجبین و من تبعهم باحسان الی یوم الدّین. …. آمریکا و برخی دیگر از دولتهای غربی، و چه وضع بشدّت نابسامان داخلی و عقب افتادگی …. شش) افزایش چشمگیر معنویّت و اخلاق در فضای عمومی جامعه

شرکت چاپ و نشر کتاب هاى درسى ایران: تهران ـ کیلومتر 17 جادّۀ مخصوص کرج ـ خیابان 61 …. ٨ ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺪﻳﺚ و ﺳﻴﺮه ی ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ (ﺻﻠﻮات اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ) در ﺗﺒﻴﻴﻦ و ﺗﻮﺿﻴﺢ آﻳﺎت …… اﻳﻦ درس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺘﺎب «اﻧﺴﺎن در ﻗﺮآن» اﺛﺮ اﺳﺘﺎد ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﻬﺮی ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. ٭ ….. ﻗﻮّه ی ﺗﻔﮑﺮ و اﻧﺪﻳﺸﻪ، ﻗﺪرت اﺧﺘﻴﺎر و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی، ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت و اﺧﻼق، ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ….. ﮐَﺎﻟۡﻤُﻔۡﺴِ ﺪﻳﻦَ ﻓِﯽ اۡﻻَرۡضِ.

بی دینی و انحطاط یک جامعه از دیدگاه قرآن و سنت, 3.

7جلسه) …. ضرورت پیاده روی اربعین برای محبین اهل بیت (ع) و اثر آن بر جامعه …

برچسب‌ها:, , ,