VAFE

هر چند مفلسم نپذيرم عقيق خرد:)

در دست هر کی هست ز خوبی قراضه‌هاست, آن معدن ملاحت و آن کانم آرزوست. این نان و آب چرخ … هر چند مفلسم نپذیرم عقیق خرد, کان عقیق نادر ارزانم آرزوست.

کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتند یافت می‌نشود جسته‌ایم ما. گفت آنک یافت می‌نشود آنم آرزوست. هر چند مفلسم نپذیرم عقیق خرد. کآن عقیق نادر ارزانم آرزوست.

گفتند یافت می​نشود جسته​ایم ما. گفت آنک یافت می​نشود آنم آرزوست. هر چند مفلسم نپذیرم عقیق خرد. کان عقیق نادر ارزانم آرزوست. گویا ترم زبلبل، اماز رشک عام.

… می​نشود جسته​ایم ما هر چند مفلسم نپذیرم عقیق خرد پنهان ز دیده​ها و همه دیده​ها از اوست خود کار من گذشت ز هر آرزو و آز گوشم شنید قصه ایمان و مست شد یک دست جام باده …

گفتیم یافت می‌نشود جسته‌ایم ما گفت آن که یافت می‌نشود آنم آرزوست هر چند مفلسم نپذیرم عقیق خُرد کانِ عقیقِ نادرِ ارزانم آرزوست گویاترم ز بلبل اما …

مراقب خودت باش و هر از گاهی از تخته گاز رفتن دست بکش و ترمزهاتم امتحان کن. چرا که: نردبان این جهان ما … هر چند مفلسم نپذیرم عقیق خرد کآن عقیق نادر ارزانم آرزوست.

هر چند مفلسم نپذیرم عقیق خرد. کان عقیق نادر ارزانم آرزوست. پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست. آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست. خود کار من گذشت ز هر آرزو و آز. از کان و از …

هر چند مفلسم نپذیرم عقیق خرد, کان عقیق نادر ارزانم آرزوست. پنهان ز دیده‌ها و …. قول زاغ و غزل مرغ چمن هر دويکي‌ست نغمه‌ي بلبل و غوغاي زغن هر دو يکي‌ست. اين ندانسته که …… (پس از آن سوره حمد را تا پایان تلاوت کرد و به ادامه سخن پرداخت:) ای مردم! این سوره …

… آنک یافت می‌نشود آنم آرزوست هر چند مفلسم نپذیرم عقیق خرد کآن عقیق … با اولین لبخند فردا، خورشید خونین را بیفروز مهتاب غمگین را بیاویز در …

هر چند مفلسم نپذیرم عقیق خرد……………….کان عقیق نادر ارزانم آرزوست. پنهان ز دیده و همه … خود کار من گذشت ز هر ارزو و آز………………….از … لبخند زدم .

هر کسی را تو نمی انگاشتم. فروغ فرخزاد … تورا براي لبخند تلخ لحظه ها پرواز شيرين خاطره ها دوست … هر چند مفلسم نپذیرم عقیق خرد کان عقیق نادر …

هر چند مفلسم نپذیرم عقیق خرد کان عقیق نادر ارزانم آرزوست. … دخترک عاشق دختر موهایی بسیار سیاه ولی کوتاه داشت و وقتی لبخند می زد…، چشمانش به باریکی یک خط …

… انسانم آرزوست گفتند یافت می‌نشود جسته‌ایم ما گفت آنک یافت می‌نشود آنم آرزوست هر چند مفلسم نپذیرم عقیق خرد کان عقیق نادر ارزانم آرزوست پنهان ز دیده‌ها و همه دیده‌ها …

هر چند مفلسم نپذیرم عقیق خرد کان عقیق نادر ارزانم آرزوست پنهان ز دیده‌ها و همه دیده‌ها ….. و رنگ از پشت رنگ می آید تو لبخند می زنی و احساس سرریز می کند… . #سارا_آناهید

‏‏هرچند مفلسم نپذیرم عقیق خرد کآن عقیق نادر ارزانم آرزوست. …. همسن و سال شما بودن ديدم كه اين احساسات تو اين سن وسال تقريبن طبيعيه و زودگذر :).

هر چند مفلسم نپذيرم عقيق خرد:) بچه آوردن چقدر طرفدار داره! به همین خاطره شاید که کیفیت زندگی انقدر اومده پایین! نمیخوام بازم خلاف جهت صحبت ها باشم… اما وقتی همه یه …

هرچند مفلسم، نپذيرم عقيق خُرد. كان عقيق نادر ارزانم آرزوست. گوشم شنيد … چه کسی می داند فرود یک خمپاره قلب چند نفر را می درد ؟! چه کسی می …. با لبخند گفت: خير.

برچسب‌ها:, , , ,