VAFE

هرگز نمی توانی سن یک زن را از او بپرسی !

هرگز نمی توانی سن یک زن را از او بپرسی !… زیر صفر. activity_65318_120058697. هرگز نمی توانی سن یک زن را از او بپرسی ! چرا که او هم نمی داند ؛

هرگز نمی توانی سن یک زن را از او بپرسی !… رضا. هرگز نمی توانی سن یک زن را از او بپرسی ! چرا که او هم نمی داند ؛ سنش با شب هایی که بغض کرده و …

هرگز نمی توانی سن یک زن را از او بپرسی چرا که او… منصور. هرگز نمی توانی سن یک زن را از او بپرسی چرا که او هم نمی داند سنش با شب هایی که

هرگز نمی توانی سن یک زن را از او بپرسی !… سكوت واسه چی. هرگز نمی توانی سن یک زن را از او بپرسی ! چرا که او هم نمی داند ؛ سنش با شب هایی که …

صالحی هرگز نمی توانی سن یک زن را از او بپرسی چرا که او هم نمی داند سن با شب هایی که بغض کرده گریسته چقدر است..

هرگز نمی توانی سن یک زن را از او بپرسی چرا که او هم نمی داند سنش با شب هایی که بغض کرده و گریسته چقدر است. __ ایلهان برک __.

هرگز نمی توانی سن یک زن را از او بپرسی چرا که او هم نمی داند سنش با شب هایی که بغض کرده و گریسته چقدر است اکولالیا | #ایلهان_برک.

هرگز نمی توانی سن یک زن را از او بپرسی! چرا که او هم نمی داند سنش با شبهایی که بغض کرده و گریسته، چقدر است…!

هرگز نمی توانی سن یک زن را از او بپرسی ! چرا که او هم نمی داند ؛ سنش با شب هایی که بغض کرد.

Fatemeh Rostami (@fatemeh.hasti) on Instagram: “هرگز نمی توانی سن یک زن را از او بپرسی! چرا که او هم نمی داند …

هرگز نمی توانی سنِ یک زن را. هرگز نمی توانی سنِ یک زن را از او بپرسی !؟ چرا که او هم نمی داند سنش با شب هایی که بغض کرده و گریسته چقدر است …

هرگز نمیتوانی سن یک زن را از او بپرسی… چرا که او هم نمیداند .. سنش با شب هایی که بغض کرده و گریسته چقدر است… با سختیهایی که کشیده هنوز در …

هرگز نمی توانی سن یک زن را از او بپرسی !… رضا. هرگز نمی توانی سن یک زن را از او بپرسی ! چرا که او هم نمی داند ؛ سنش با شب هایی که بغض کرده و …

هرگز نمی توانی سن یک زن را از او بپرسی چرا که او هم نمی داند سنش با شب هایی که بغض کرده و گریسته چقدر است #ایلهان_برک.

هرگز نمی توانی سن یک زن را از او بپرسی چرا که او هم نمی داند سنش با شب هایی که بغض کرده و گریسته چقدر است… #تاسیان #ایلهان_برک [شما هم تاسیانی …

هرگز نمی توانی سن یک زن را ازاو بپرسی چرا که او هم نمی داند.

سن یک زن. هرگز نمی توانی سن یک زن را از او بپرسی چرا که او هم نمی داند سنش با شب هایی که بغض کرده و گریسته چقدر است. “ایلهان برک”. اشعار ایلهان برک شعر جهان …

هرگز نمیتوانی سن یک زن را از او بپرسی چرا که او هم نمی داند ، سنش با شبهایی که بغض کرده و گریسته چقدر است ” ایلهان برک “. مشگل اینه که به بعضیا بیشتر از …

نمی تونیم، فیلم پست کنیم❗ هرگز نمی توانی سن یک زن را از او بپرسی چرا که او هم نمی داند سنش با شب های که بغض کرده و گریسته چقدر است ✏ ایلهان برک …

23 | منظوم.

هرگز نمی توانی سن یک زن را از او بپرسی چرا که او هم نمی داند سنش با شب هایی که بغض کرده و گریسته چقدر است. “ایلهان برک”. برچسب‌ها: شعر, شعر سپید, ایلهام برک.

21 days …

هرگز نمی توانی سن یک #زن را از او بپرسی !! چرا که … 0 29 4 years ago. هرگز نمی توانی سن یک زن را از او بپرسی چرا که او هم نمی د … 4 49 4 years ago. هرگز نمی …

هرگز نمی‌توانی سن یک زن را از او بپرسی! چرا که او هم نمی‌داند سنش با شب‌هایی که بغض کرده و گریسته چقدر است…! #ایلهان_برک #ادبیات_ترکیه #torkiyetattoo …

هرگز نمی توانی سن یک زن را از او بپرسی. چرا که او هم نمی داند سنش,. با شبهایی که بغض کرده. و گریسته,. چقدر است! نویسنده: Mohammad Ali Mardani. تاریخ انتشار: …

18:27 97/04/25″>. هرگز نمی توانی سن یک زن را از او بپرسی! چرا که او هم نمی داند سنش با شبهایی که بغض کرده و گریسته, چقدر است…! ایلهان برک @rroga. 46K.

برچسب‌ها:, ,