VAFE

هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود….

هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود, هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود. از دماغ من سرگشته خیال دهنت, به جفای فلک و غصه دوران نرود. در ازل بست دلم با سر …

هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود. از ماغ من سرگشته خیال رخ تو به جفای فلک و غصه دوران نرود. در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند تا ابد …

هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود / هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود. از دِماغ من سرگشته خیال دهنت / به جفای فلک و غصه دوران نرود. در ازل بست دلم با سر …

آخرین خبر/ هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود از دماغ من سرگشته خیال دهنت به جفای فلک و غصه دوران نرود در ازل بست …

هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود.

هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود از دماغ من سرگشته خیال دهنت به جفای فلک و غصه دوران نرود در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند

ای معشوق!نقش و تصویر تو هرگز از صفحه ی دل و جان من پاک نمی شود؛ هیچ گاه از یاد و خاطر من، تصویر آن یار سرو قامت خوشرفتار محو نمی شود.

هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود. هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود. از دماغ من سرگشته خیال دهنت. به جفای فلک و غصه دوران نرود. در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند.

هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود … هرگز از یاد من سرو خرامان نرود … به جفای فلک و غصه دوران نرود … از دماغ من سرگشته خیال دهنت … در ازل بست دلم با …

Explore the largest community of artists, bands, podcasters and creators of music & audio.

هرگـزم نقش تو از لوح دل و جان نرود هرگز از ياد من آن سرو خرامان نرود آن چنان مهر توام در دل و جان جاى گرفت كه اگر سر برود از دل و از جان نرود از دماغ من.

هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود, هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود. از دماغ من سرگشته خیال دهنت, به جفای فلک و غصه دوران نرود. در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند …

هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود. هرگز از ياد من آن سرو خرامان نرود. آن چنان مهر توام در دل و جان جاى گرفت. كه اگر سر برود از دل و از جان نرود. هر چه جز بار غمت بر دل مسكين …

درگذشت استاد ناصر چشم آذر یکی از مفاخر موسیقی و مشاهیر هنری میهن مان، بهار صاحبدلان و هنردوستان را به خزانی محزون و غمناک تبدیل …

هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود هرگز از ياد من آن سرو خرامان نرود از دماغ من سرگشته خيال دهنت به جفاي فلك و غصه دوران نرود در ازل بست دلم با سر زلفت.

برچسب‌ها:, , , ,