VAFE

نفسم گرفت ازین شب در این حصار بشکن..

نفسم گرفت از این شب در این حصار بشکن در این حصار جادویی روزگار بشکن. چو شقایق از دل سنگ برآر رایت خون به جنون صلابت صخره ی کوهسار بشکن.

نفسم گرفت ازاین شهر، درِ این حصار بشکن. در این حصار جادوییِ، روزگار … در این حصار جادوییِ، روزگار بشکن. شبِ غارت تتاران همه سو فکنده سایه.

متن آهنگ همایون شجریان با نام در حصار شب. نفسم گرفت از این شب در این حصار بشکن در این حصار جادویی روزگار بشکن تو که ترجمان صبحی به …

متن آهنگ نفسم گرفت از این شب از حبیب: نفسم گرفت ازاین شب در این حصار بشکن در این حصار جادویی روزگار بشکن چو شقایق از دل سنگ برآر …

نفسم گرفت از این شهر در این حصار بشکن در این حصار جادویی روزگار بشکن. ==>> تکست اهنگ نفس از اینتر موزیک <<== شب غارت تتاران همه سو فکنده سایه

شب غارت تتاران همه سو فکنده سایه تو به آذرخشی این سایه ی دیوسار بشکن ز برون کسی نیاید جویباری تو اینجا تو ز خویشتن برون آ سپه تتار …

نفسم گرفت ازین شب در این حصار بشکن در این حصار جادویی روزگار بشکن تو که ترجمان صبحی به ترنم و ترانه لب زخم دیده بگشا صف انتظار …

نفسم گرفت ازین شب در این حصار بشكن در این حصار جادویی روزگار بشكن چو شقایق از دل سنگ برآر رایت خون به جنون صلابت صخره ی كوهسار بشكن

نفسم گرفت ازین شب در این حصار بشکن در این حصار جادویی روزگار بشکن چو شقایق از دل سنگ برآر رایت خون به جنون صلابت صخره ی کوهسار بشکن تو که ترجمان …

Download New Music Homayoun …

نفسم گرفت از این شهر در این حصار بشکن. به مناسبت درگذشت … در این حصار جادویی روزگار بشکن چو شقایق از دل … شب غارت تتاران همه سو فکنده سایه تو به آذرخشی …

نفسم گرفت ازین شب ، در این حصار بشکن در این حصار جادویی روزگار بشکن چو شقایق ، از دل سنگ ، بر آر رایت خون ، به جنون ، صلابت صخره ی کوهسار بشکن تو که…

نفسم گرفت از این شب در این حصار بشکن در این حصار جادویی روزگار بشکن توکه ترجمان صبحی به ترنم و ترانه لب زخم دیده بگشا صف انتظار …

نفسم گرفت از این شب در این حصار بشکن. در این حصارِ جادویه روزگار بشکن. چو شقایق از دل سنگ برا. رایت خون به جنون به صلابت صخرهٔ کوهسار بشکن. توکه ترجمان …

نفسم گرفت از این شب در این حصار بشکن. در این حصار جادویی روزگار بشکن. چو شقایق از دل سنگ برآر رایت خون. به جنون صلابت صخره کوهسار بشکن. شب غارت …

نفسم گرفت ازاین شهر دراین حصار بشکن در این حصار جادویی . … صف انتظار بشکن شب غارت تتاران همه سو فکنده سایه تو به آذرخشی این سایه …

نفسم گرفت از این شب در این حصار بشکن در این حصار جادویی روزگار بشکن چو شقایق از دل سنگ برآر رایت خون به جنون صلابت صخره کوهسار بشکن تو که ترجمان …

غزلي در مايه شور و شكستن نفسم گرفت از اين شب در اين حصار بشكن در اين حصار جادويي روزگار بشكن چو شقايق از دل سنگ بر آر رايت خون به جنون صلابت صخره …

برچسب‌ها:, , , ,