VAFE

می نویسم,پس هستم(مصاحبه ای با سباستین بری)

می‌اندیشم، پس هستم یا فکر می‌کنم، پس هستم (به لاتین: Cogito ergo sum) جملهٔ … است که با تکیه بر آن فرضیه مابعدالطبیعه (متافیزیک) خود را در کتاب تأملات در …

«من می‌اندیشم، پس هستم» جمله‌ی معروفی که احتمالا برای حداقل یک مرتبه آنرا شنیده‌ایم آغاز فاعل انگاشتن انسان، شروع پوزیتیویسم این جمله در ابتدا آنقدر زیبا و …

معمولاً هرگاه اصطلاح «فلسفۀ جدید» در دانشگاه ها بکار می رود، برای متمایز کردن این … امروز ما بی چون و چرا قبول داریم که علم مساوی است با گروهی دانشمند، یعنی عده ای از …

ماهنامه نوگرا آبان ماه 98 مترجم,منتقد: فرزام کریمی آخرین تلنگر عشق با صدای او در جهان … اما کوهن موسیقی برایش وسیله ای برای بیان افکار و آرا و عقایدش بود, … کوتاه به لئوناردکوهن) · می نویسم,پس هستم(مصاحبه ای با سباستین بری) …

در ابتدا از سعید کریمی نازنین و شریف که همواره با راهنمایی‌های دلسوزانه‌اش، برای منِ … می نویسم,پس هستم(مصاحبه ای با سباستین بری) · عصیان شهر خاموش(نگاهی به …

سباستیان وگ: کمی دراین باره توضیح بدهید که چگونه فیلم مستقل چینی به … جیا ژانگ‌که: برای پاسخ به این پرسش باید به وضعیت فرهنگی چین درگذشته برگردم. … درنتیجه، وقتی در دهه نود، سینمای مستقل چین با حضورافرادی چون ژانگ یوان و … فرهنگی دارم، زمانی که پنج شش سال بیشترنداشتم (متولد ۱۹۷۰ هستم. ) …

او گفت:” ما پس از دو یا سه هفته در فرانکفورت متوجه شدیم که او چه بازیکن فوق العاده ای است. … شما وقتی به جایی جدید می روید برای وفق پیدا کردن با شرایط آن جا به زمان نیاز دارید. من مطمئن هستم که یوویچ در رئال مادرید موفق می شود.” دو تن از هم تیمی های سابق یوویچ یعنی سباستین هالر و آنته ربیچ نیز در تابستان …

پرسشــی که بر پس زمینه روایت ســایه می اندازد این اســت که چه. چیــزی را باید … انتخاب شــده و دیگری، مصاحبه بوتور در پاســخ به مجله تِل کل با. عنوان «من حاال هم رمان نو می نویسم» که قاسم روبین آن را ترجمه …. بوتور بهانه ای برای بازنگری و درنــگ بر ایده رمان نو را فراهم آورده،. می تــوان ….. احترام زیادی به ژان سباستین.

تایشا:مرور دوباره شیوه ای برای برگرداندن همه ی انرژی بدام افتاده در دنیا برای در … با مرور دوباره شما انرژی ای را باز پس میگیرید که در گذشته شخصی اتان همانند یک …. اما در همان زمان نگران تو هم هستم آیا فکر می کنی تو بهتر هستی؟ …… knowledge and who write books and bring some of this knowledge back to us, …

می نویســم؛ مکانی استثنائی که چشم اندازهای نوینِ سلطه را می گشاید و بر وضعیتِ … تایوان تأثیر می گذارد، که با اهمیتِ نظریه و روش های آمریکایی آغاز شد، پس از آن به سوی … ماریا خوزه آلوارز ریوادوال، سباستین ویلمیزار سانتاماریا، آندرس … مصاحبهای با مصطفی عطیر، لیبی …. در کل، سیاست مسئله ای است که برای بسیاری از افراد جذاب.

از کجا می دونیم؟ … آهنگسازی با شکوه با سبک باروک، یوهان سباستین باخ به دلیل سن … مدتی پس از ثبت نام او در مدرسه و با تغییر صدای او، باخ شروع به … باخ شهرتی رو به رشد را به عنوان نوازنده ای عالی پشت سر گذاشت، و این … او مسئول تنظیم و نواختن موسیقی برای امور مذهبی و رویدادهای خاص و نیز …. مترجم هستم. با …

برگمن در این کتاب اشاره می کند که اسراییل طی هفتاد سال گذشته حدود ۲۷۰۰ … وی در کتاب ۶۰۰ صفحه ای خود از طریق مصاحبه با کارمندان موساد، شین بت و … در نهایت پس از آنکه تحریم های آمریکا نتوانست مانع جدی برای پیشبرد برنامه هسته … سباستین روبلین، نویسنده این مقاله بر یک نکته جالب تاکید می کند و آن این …

معامله ای انجام شود، یا کالا، خدمات و یا پولی رد و بدل شود برای فرار از معرفی هزینه ها یا … همچنین پس از انهدام یک فروند پهپاد جاسوسی آمریکایی در آب های سرزمینی … صفحه مطلب می نویسم و کمی با هم سخنان احساسی رد و بدل می کنیم و تمام. به دنبال مصاحبه با مسئول دیگری هستم که ناگاه به خودم می گویم تا کی می خواهیم سر …

نابغه کشتی ایران پس از چهارمی در المپیک ۱۹۶۴ توکیو، درخشش … با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و درخواست برای رها کردن تحصیل در ترم آخر … همه موفقیت خود در ورزش را مدیون ژیمناستیک هستم. … گفت اسمت را می‌نویسم اما اگر بازی ات خوب نباشد شک نکن خیلی سریع از … *هفته ای شش روز تمرین کشتی داشتم.

به عنوان سرمربی گماشته شد. … خودم را با او مقایسه کنم؛ من خوان سباستین ورون هستم ؛ همان «جادوگر کوچولو».

ابزار تراش سنگ و ریخته گری و موادِ معمول هستم. در. آثار کرگ اما … را با حداکثر امکانات موجود تجربه کــرده و از پس اجرای. آنها برآمده است. ….. می توان به فرم ها نگریسـت و آن را بـه صـورت داده ای برای ….. سباســتین پروئــس کــه در مراســم رســمی افتتاحیــه در ….. تونــی را می نویســم و هربــار زاویــه تــازه ای در آثــار او پیــدا.

ﺑﺎ ﻟﻴﺪا ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﺸﺴﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ او و ﻧﻘﺶ ﭘﻮران. ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﻢ. … ﭘﺲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﻳﻚ ﺟﻮرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺘﻌﺪاد ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎ .ﺷﻜﻮﻓﺎ ﺷﺪ … ﻧﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺮاي او ﻳﻚ ﻛﻼس درس ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ. ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﺮ … ﺑﻠﻪ، ﭼﻮن ﺷﺨﺼﻴﺖ ﭘﻴﭽﻴﺪه اي ﺑﻪ آن ﺷﻜﻞ ﻧﺪاﺷﺖ. ﺑﺎ آﻗﺎي …. «ﻛﺸﺘﺰارﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ» ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺳﻴﻨﻤﺎي اﻳﺮان در «ﺳﻦ ﺳﺒﺎﺳﺘﻴﻦ». ﻓﻴﻠﻤﻬﺎﻳﻲ از …. اﻳﻦ ﺧﺒﺮ در ﺷﻮك و ﺗﺮدﻳﺪ ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﺎور ﻧﺪارم ﻛﻪ … را ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﻢ و در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻢ.».

محمود عظيمي‌نيا فرماندار يزد در مصاحبه با ایسنا شايعات مبني بر تغيير … ديروز براي چندمين بار براي يزدنا طلب مغفرت از درگاه احد جزادهنده نمودم كه بار ديگر … اي دل غافل كه اجل مهلتم ندادو جمله آتي آمد كه البته در سال اخير كه به زيور شكوفايي و نو آوري … یک روانی عجیب و غریبم که همیشه ی خدا دلم می خواسته خودم را به تو همینطور که هستم …

من ادوارد اديش هستم که براي شما مي نويسم ، يکي از بزرگترين تاجران امريکايي با سرمايه اي … بزرگترین خبر از نوع خود پس از فروش سهام شرکت گوگل در سال 2004 است. …. به گزارش خبرگزاری مهر، “سباستین تران” که با همکاری “پیتر نورویج” مدیر …

می دهند ماه عسل خود را با مردم طی می کنند و از سوی دیگر. خود را در چارچوب … و واقعیت موضوع در بافت سیاسی ایران کنونی است برای مردم. شجاعانه و آشکارا …. البته ممکن اســت عده ای اتفاقات پیش آمده در کشور را به …… مصــاحبــه. ‌سياسـت‌‌. 3 …… گفت وگو با سباستین بری نویسنده برجسته ایرلندی. می نویسم، پس هستم.

در فراسوی این شب تیره که چون مغاکی میان دو قطب مرا در برگرفته است، برای سرشت استوار و … (چون) سرنوشتم را با دست خویش می‌نویسم و سردار روح خویشتنم.

در میان تمامی دانش ها، اعم از عقلی و نقلی می توان سرنخ هایی برای پویش و پرورش … حتی جایی در باب وجود خدا با جسارت می گوید من متحیر هستم و نمی دانم که ” تحیّرت! … و علمای علم کلام پس از اینکه با “ادله عقلیه” واجب الوجود یا هستی بخش و به قول …. می نویسم بسیار متفاوت باشد از کتابی که به انگلیسی می نویسم…

برچسب‌ها:, , , ,