VAFE

مناقصه خدمات شهری

مناقصات خدمات شهری و نظافت مناقصه های خدمات شهری و نظافت پیمانکاری خدمات شهری و نظافت مناقصه خدمات شهری و نظافت شناسایی پیمانکار خدمات شهری و نظافت …

مناقصه های نظافت شهري، رفت و روب و خدمات پشتيباني ( جمع آوري، حمل و زباله و…) … 1087425 · مناقصه واگذاری خدمات شهری، تنظیف و جمع آوری زباله, قابل نمایش برای …

سازمان اتوبوسرانی.

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده . … شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد و حومه … موضوع : مناقصه 567 انجام خدمات راهبری قطارهای برقی و راهبری پایانه در خطوط شرکت …

آگهی مناقصه واگذاری خدمات شهری و اداری و حفظ و احیای فضای سبز شهرداری استهبان خرداد ۹۸. ارسال توسط:روابط عمومی | تاریخ ارسال: ۱۸ خرداد ۹۸ | بازدید:205.

افوس.

ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان. ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻓﻨﻲ ﺷﻬﺮداري. ﺗﻬﺮان. دﻓﺘـﺮ ﻧﻈﺎم ﻓﻨـﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان. ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. 1396. ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ. ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان. ﺗﻌﻴﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻋﺎدﻟﻪ در ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي. ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن.

مناقصه خدمات شهری و فضای سبز شهرداری با حضور اعضاء کمیسیون معاملات شهرداری در تاریخ 10/3/96 در محل شهرداری مال خلیفه بر گزار و شرکت آفاق …

موقعیت شما: خدمات شهروندی خدمات مشترک مزایده ها و مناقصه ها. مزایده ها و مناقصه ها. آگهی اعلان نظریه کمیسیون های تشخیص. مزایده ها. مناقصات. ساخت پوشه; بازخوانی پوشه …

شرکت راهیابان فردا در تاریخ بیست و سوم خرداد ماه ۱۳۹۸ توانست در مناقصه خدمات شهری اصفهان منطقه ۹ را برنده شود و به مدت ۲ سال در انجام خدمات جامع نظافت شهری با …

۲۴۹۷۶۴. موضوع مناقصه: آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات اجرایی امور شهری مربوط به نواحی پانزده گانه شهرداری رشت. تاریخ بازگشایی پاکت ها: …

اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ واﮔﺬاري اﻣﻮر ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي ﺳ. ﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در ﻣﺤﺪوده اﯾﺴﺘﮕﺎه. 1. و ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﻨﻔﺼﻞ آن. ٣. ﻣﻮرد. ﺗﺄﯾﯿﺪ. اﺳﺖ. ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎء ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ. : آﮔﻬﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ: ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮداري …

(( آگهی مناقصه عمومی )). شهرداری نگین شهر در نظر دارد براساس مصوبه 220 مورخ 95/5/3 شورای اسلامی نگین شهر نسبت به واگذاری خدمات شهری و فضای …

دستگاه مناقصه گزار : شهرداری مهردشت به آدرس استان یزد – …

مزایده ها و مناقصه های ارائه شده توسط شهرداری بروجرد … آگهی مناقصه (نوبت دوم) درخصوص واگذاری عمليات خدمات شهری سطح شهر بروجرد شامل: جمع آوری زباله،تفکیک از …

مناقصه های ماشین آلات خدمات شهری , جامع ترین مرکز مناقصه ها و مزایده های کشور.

مناقصه نوبت دوم واگذاری امورات خدمات شهری و فضای سبز و نقلیه به بخش خصوصی سال 1398 برای دانلود فایل فهرست بهاء قيمتهای پايه کلیک کنید برای دانلود فایل …

1002 مورخ 97/10/24 شورای اسلامی شهر در نظر دارد امور خدمات شهری را بصورت حجمی با توجه به شرایط زیر از …

سازمان مدیریت پسماند شهرداری آبادان در نظر دارد امور خدمات شهری، فضای سبز و تنظیفات محدوده منطقه دو شهرداری آبادان را به‌صورت حجمی از طریق مناقصه …

برچسب‌ها:, , ,