VAFE

⚠️⚠️⚠️ مساجدِ بدون منبر، مطالبه‌گری و بسیار حوصله‌سَربَر!

… و معشوق می بایست با رنج های بسیاری برای دوام عشق شاعرانه شان روبرو شوند… … دکان‌های مشاوره · ⚠️⚠️⚠️ مساجدِ بدون منبر، مطالبه‌گری و بسیار حوصله‌سَربَر!

… بسیار بسیار داغان و افتضاح آزمایشگاه با اختلاف ۰.۳ نیرو رو به دست بیاریم. … دکان‌های مشاوره · ⚠️⚠️⚠️ مساجدِ بدون منبر، مطالبه‌گری و بسیار حوصله‌سَربَر!

«مطالبه‌گری اجتماعی» به معنای بیان و پی‌گیری … در صورتی که طلبکاری اجتماعی صرفاً نوعی نق زدن و غرغر کردن بدون هیچ حرکت … نکته بسیار مهم این است که بدانیم مطالبات اجتماعی در تمامی جوامع بوده، هست و خواهد بود.

رسیدن به مطالبه‌گری؛ ۷۰ سال پس از تاسیس دانشگاه در خراسان … محمود واعظی افزود: دانشگاه‌ها در اغتشاشات و ناامنی‌های اخیر بسیار معقول رفتار کردند و … دکتر مجید فولادیان افزود: اینکه افراد بتوانند بدون ترس به گفت و گو بنشینند …

در راستای بررسی ادبیات مطالبه‌گری و نحوه انتقاد، میزگردی با حضور … مطالبه گری بدون احصا مسائل کشور بیهوده است/جنبش های دانشجویی در مطالبه ری موفق … جنس مطالبه گری ها شوخی بردار نیست و کار بسیار دقیق و ظریفی است …

برچسب‌ها:, , , ,