VAFE

مرد وسواسی و بدجنس بازی منچ (۱)

اين جزوه براي هر فرد مبتلا افكار وسواسي يا اعمال جبري، خانواده و دوستان فرد مبتلا و ديگراني كه مي … اين مرد يك دروغگوي بلااختيار است. …. بسياري از كودكان جبر خفيف دارند آنها ممكن است اسباب بازي هايشان را بطور خيلي دقيق بچينند …. دارويي بايستي حدود ۱ سال بكار گرفته شودواين روش براي درمان حاملگي يا شيردهي مناسب نيست.

از هر ۵۰ نفر ۱ نفر در کل عمر ش دچار اختلال وسواسی جبری میشود. شیوع در مرد و زن مساوی است. در کل بریتانیای کبیر حدود یک میلیون نفر به این بیماری دچار هستند.

اختلال شخصیت وسواسی یکی از انواع اختلالات شخصیتی است که فرد مبتلا به شدت ایده آل گرا بوده، … اختلال شخصیت وسواس اختلالی ژنتیک بوده و در کنار والدین مبتلا به اضطراب و یا دیگر اختلالات روانی به شدت عود می کند. …. نقش زن و مرد در رابطه – کلاس مدیریت رابطه … چه زمان باید شغل فعلی را رها کرده و یک کار جدید پیدا کنیم؟

وسواس نوعی بیماری روانی شایع، مزمن و پایداری است که موجب می گردد فرد مبتلا … وسواس تنها یک فرم داشته و شدت آن با توجه به محیط و افراد آن توسط فرد بیمار … بیماری وسواس در هر سنی و در زن و مرد و دختر و پسر به نسبت یکسان قابل مشاهده است.

زمینه و هدف: اختلال شخصیت مرزی به عنوان یک اختلال شخصیتی شایع در بخش های … هدف این مطالعه بررسی اختلال وسواسی اجباری و رفتارهای خودزنی در بیماران با اختلال … ارزیابی قـرار گرفتند که شامـل 128مـورد (4/62%) زن و 77 مـورد (6/37%) مرد بودند.

برچسب‌ها:, , , ,