VAFE

ما شرمنده این مردم هستیم

معاون اول رییس جمهور اظهار کرد: یکی از رموز موفقیت مردم ایران این است که … ایران در سال های اخیر متحمل فشارهای فراوانی شده که ما شرمنده آنها هستیم.

فشارهای وارد شده به مردم ما را شرمنده آن‌ها کرده است … معاون اول رئیس جمهور با بیان این که امروز در شرایط بسیار خطیری قرار داریم، گفت: آمریکایی ها بر …

جهانگیری: شرمنده مردم هستیم … با بیان اینکه مردم ایران در سال‌های اخیر متحمل فشارهای فراوانی شده‌اند که ما شرمنده آنها هستیم، گفت: این نوید را می‌دهم که …

معاون اول روحانی با بیان اینکه مردم در سال‌های اخیر متحمل فشارهای فراوانی شده‌اند که ما شرمنده آنها هستیم، گفت: این نوید را می‌دهم که ‌از شوک‌های مهمی عبور …

معاون اول رئیس جمهور با بیان این‌که مردم ایران در سال‌های اخیر متحمل فشارهای فراوانی شده‌اند که ما شرمنده آن‌ها هستیم، گفت: این نوید را می‌دهم که ‌از شوک‌های …

… ایران در سال های اخیر متحمل فشارهای فراوانی شده که ما شرمنده آنها هستیم. … یکی از رموز موفقیت مردم ایران این است که همواره از عزت خود حفاظت کرده اند …

مردم ایران در سال‌های اخیر متحمل فشارهای فراوانی شده‌اند که ما شرمنده آنها هستیم. این نوید را می‌دهم که ‌از شوک‌های مهمی عبور کرده‌ایم و در شرایط باثبات قر.

… معیشتی کشور می‌گوید: «مردم ایران در سال‌های اخیر متحمل فشارهای فراوانی شده که ما شرمنده آنها هستیم.» عباراتی که این پیام مشخص را به جامعه منتقل …

مردم ایران در سال های اخیر متحمل فشارهای فراوانی شده که ما شرمنده آنها هستیم/ یکی از رموز موفقیت مردم ایران این است که همواره از عزت خود حفاظت کرده اند …

… از مردم تشکر میکنم که بعد از شکست برابر سپاهان هنوز به ورزشگاه میآیند و از ما … شرمنده هستیم و سرمان پایین است و دلیلش این است که نتوانسته‌ایم نتایج خوبی …

… مردم ایران در سال‌های اخیر متحمل فشارهای فراوانی شده که ما شرمنده آنها هستیم. … معاون اول رئیس جمهور افزود: این نوید را می‌توانیم به مردم بدهیم که به …

… ایران در سال‌های اخیر متحمل فشارهای فراوانی شده که ما شرمنده آنها هستیم». … و این موضوع قابل تردید نیست؛ چرا‌که آثار تمدن مردم ایران در کشورهای …

مسئولان محلی ولایت دایکندی از پیش گیری حوادث طبیعی و پاسخگوی در امر مبازره با حوادث طبیعی، برای مردم این ولایت اظهار عجز کرده میگویند نزد مردم شرمنده هستیم.

… مردم ایران در سال‌های اخیر متحمل فشار‌های فراوانی شده که ما شرمنده آنها هستیم. … معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد: یکی از رموز موفقیت مردم ایران این است …

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مردم ایران در سال‌های اخیر متحمل فشار‌های فراوانی شده‌اند که ما شرمنده آن‌ها هستیم، گفت: این نوید را می‌دهم که از شوک‌های …

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مردم ایران در سال‌های اخیر متحمل فشارهای فراوانی شده‌اند که ما شرمنده آنها هستیم، گفت: این نوید را می‌دهم که ‌از شوک‌های مهمی عبور کرده‌ایم …

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مردم ایران در سال‌های اخیر متحمل فشارهای فراوانی شده‌اند که ما شرمنده آنها هستیم، گفت: این نوید را می‌دهم که ‌از شوک‌های مهمی عبور کرده‌ایم …

خرداد؛ معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مردم ایران در سال‌های اخیر متحمل فشارهای فراوانی شده‌اند که ما شرمنده آنها هستیم، گفت: این نوید را می‌دهم که ‌از شوک‌های مهمی عبور …

جهانگیری: بابت فشارهای اقتصادی چندسال اخیر شرمنده مردم هستیم ….. ما به شما رای دادیم که این فشارها نباشه وگرنه یقینا قالیباف از شماها عملگراتر …

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مردم ایران در سال‌های اخیر متحمل فشارهای فراوانی شده‌اند که ما شرمنده آنها هستیم، گفت: این نوید را می‌دهم که ‌از شوک‌های …

معاون اول رییس جمهور اظهار کرد: یکی از رموز موفقیت مردم ایران این است که همواره از عزت خود … مردم ایران در سال های اخیر متحمل فشارهای فراوانی شده که ما شرمنده آنها هستیم.

صادق زیباکلام: بی‌تفاوتی روحانی ما را شرمنده مردم کرده است … رفتم تا مردم را تشویق به رأی‌دادن به او کنم اکنون اذعان می‌کنم که به این رویه‌های او انتقاد دارم. … با عوام‌فریبی و گفتن اینکه «شرمنده مردم هستیم»، از مسئولیت خود شانه خالی …

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مردم ایران در سال‌های اخیر متحمل فشارهای فراوانی شده‌اند که ما شرمنده آنها هستیم، گفت: این نوید را می‌دهم که ‌از شوک‌های …

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مردم ایران در سال‌های اخیر متحمل فشارهای فراوانی شده‌اند که ما شرمنده آنها هستیم، گفت: این نوید را می‌دهم که ‌از شوک‌های …

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مردم ایران در سال‌های اخیر متحمل فشارهای فراوانی شده‌اند که ما شرمنده آنها هستیم، گفت: این نوید را می‌دهم که ‌از شوک‌های …

… مردم ایران در سال‌های اخیر متحمل فشار‌های فراوانی شده که ما شرمنده آنها هستیم. … معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد: یکی از رموز موفقیت مردم ایران این است …

برچسب‌ها:, , , ,