VAFE

“مایل سبز” در 20 ، و پارادوکس زندان به عنوان فراری

نویسنده آمریکایی به ویژه به عنوان نویسنده رمان “بالاتر از لانه فاخته” شناخته شده است. … مک مورفی ، یک بیمار آزادیخواه است که از زندان به بیمارستان روانی منتقل شده است. …. او یک ترامپ ابدی ، یک عشایر ، فراری است که هیچ قدرتی را بر خود نمی شناسد. …. است” 20 (“سختی آن متفاوت از پدر است ، سختی بیس بال در زیر پوست خزیده”).

برچسب‌ها: