VAFE

عشق را معنای دیگر بر عوام

معنی عشق = تعشق، خلت، دوستی، شیفتگی، علاقه، محبت، مودت، مهر، وداد. … عقل را دیگر در آن جا حکمی نیست: قیاس کردم تدبیر عقل در ره عشق ••• چو شبنمی …

معنی واژهٔ عشق در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب. … دیگری گوید عشق سوزش و کشته شدن است ، اما بعد از شهادت با لطف ایزدی عاشق را زندگانی جاویدان نصیب گردد بطریقی که فنا و نیستی را در پیرامون او ره نباشد …. (از فرهنگ عوام ).

عشق در لغت افراط در دوست داشتن و محبت تام معنی کرده‌اند. … دیگر است، دلداده یا عاشق و به کسی که مورد احساس عشق طرف دیگر است؛ دلبر، … اما خیلی مهم است که بدانید این پدیده جادویی عاشق شدن با عوامل درون‌ریز مختلفی تنظیم می‌شود.

«عشق» در معنای عام خود بیشتر به وجود رابطه دوستانه بین دونفر … عده دیگری هم می‌گویند که عشق وجود دارد و یک مفهوم انتزاعی صرف …

کمبود واژگان عربی موجب ایجاد معربات می شود و به جز اشتقاق واژگان ، راه دیگری موجود …. یعنی واژه ی عشق با نام و نشان همان مرز و بوم که توده هایش معنا و لطافتش را درک می …. یعنی خداوند از واژگان عربی که در زبان محاوره ی عوام مکه و جزیرة العرب کاربرد …

گاهی هم عوام به معنای مطلق مردم عادی است «وضعت الزكاة لمحاويج العوام» (تذکرة الفقهاء: ج 5 ص 435). همین علامه، جای دیگری، عوام را به معنای طبقه متوسط …

این مقاله بر آن است تا ضمن تبیین آرای عرفا درباره لفظ و معنا و کارکرد الفاظ در متون … بررسی وجوه مختلف معنایی یک واژه و ارتباط آن وجوه با واژگان دیگر متن و تبیین اقسام … عوامل واژه‌گزینی عارف را می‌توان با قاعدة وحدت و کثرت تبیین کرد. ….. پیچیدن دام عشق، بحث کشش در عرفان را نیز به یاد می‌آورد که با این متن متناسب است و …

iš به معنای ِ …. از سوی دیگر، همانندی معنایی این دو واژه در عربی و عبری تصادفی است، چون معنای …

شاعر برجستة ایرانی که در آن از عشق وافر خود به شمس‌الدّین تبریزی سخن گفته، همواره مورد …. ترجمه در اصطلاح، انتقال معنی کلام از زبانی به زبان دیگر، به شیوه ای که همة معانی و مقاصد ….. از دیگر عوامل مؤثّر در ترجمة صحیح، درک مقصود متن اصلی است.

اﺷﺘﻘﺎق دﻳﮕﺮ. “accordare”. را ﺑﻌﻀﻲ از واژه. “cor”. و. “cord”. ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻗﻠﺐ ﻣـﻲ. داﻧﻨـﺪ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﺻـﻮرت. واژه. ” ﻫﻤﺪﻟﻲ …… ﻋﺸﻖ. “venus”. (. ﻣﻌـﺎدل. “Aphrodite”. ﻳﻮﻧـﺎﻧﻲ. ) ﺑـﻮده. اﺳﺖ . او در اﺛﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻳﻚ ﮔـﺮاز وﺣﺸـﻲ ﻣـﻲ. ﻣﻴـﺮد و. وﻧﻮس اورا ﺑﻪ ﮔﻞ ﺷﻘﺎﻳﻖ ….. ﻋـــﻮام ﻓﺮﻳـــﺐ، در ﻣـــﻮرد ذّم. ) “synagogue”.

معناشناسی هستی محور.

اما آیا کل معنای زندگی همین کاستی‌زدایی و فروهشتن ناتوانی‌هاست و جستجوی کمال؟ در یک کلام موجز: آری، و در صورت مشروح دیگر برای عوام و خواص در دو …

مولوی میخواهد تا به اصل آفرینندگی و عشق آفریننده ( نیستان )، باز گردد . …. و درست آنچه در زبان عوام و در فرهنگ عوام باقی مانده است ، اندیشه های اصلی را به مراتب …. و معنای دیگر « هادی » ، راهنما و پیشوا است ، و مردم درایران ، روز هفدهم را که سروش باشد …

به عبارت دیگر، تحریف نوعی تغییر و تبدیل است، ولی تحریف مشتمل بر چیزی است که کلمه «تغییر» و «تبدیل» نیست. شما اگر کاری بکنید که یک جمله ای، یک …

عشق به معنای دوستی زیاد است اما آیا شامل هردوستی می شود؟ … به عبارت دیگر،عاشق راستین باید راه دشواری را برای رسیدن به آن بپیماید. ….. وبدون آن نمی توان عشق ورزید،باین تفاوت که عوام مردم ،زیبایی ظاهری را ملاک تشخیص زشتی وزیبایی می دانند.

یکی از اصطلاحات ادبی ابداع بوده که در لغت به معنی «نوآوردن، طرز نو نهادن، ایجاد … به دور ماند، به شرط آن‌که دیگری مانند آن معنی و مضمون را در سخن خود نیاورده باشد. مانند: وادی پیموده را از سرگرفتن مشکل است •••• چون زلیخا عشق می‌ترسم جوان سازد مرا (صائب) … عقلا و فضلا در نظم و نثر چنین می‌یابد و هر چه بر این گونه نباشد، سخنِ عوام بوَد.

معنای اولیه رند برابر با سفله و اراذل و اوباش بود از آن جا که حافظ نگرش … نیست زیرا عشق و عنایت را نجات بخش خود می یابد تکیه بر تقوی و دانش و فضل و فهم ندارد. … دار خود را در مبارزه با ریاکاری و عوام فریبی با لحنی نیش دار و گزنده، تلویحاً خطاب … در جای دیگر فرار زاهد را از رندی خود، همانند فرار دیو از قرآن خوانان می‌گیرد، رند در عین …

حال در اينجا مولانا براي فهم آن معاني بلند راه حل خود را ارايه مي کند. … خود را به سيم و زر و ديگر و مظاهر دنيا نفروش، نگذار آنها باعث غفلت تو شوند. … در بيت 21 به يکي از اعتقادات عوام آن روزگار اشاره مي کند که مي پنداشتند وقتي قطره باران … اگر بگوييم که سراسر مثنوي شرح عشق و تجربه هاي عشقي مولاناست، سخني به گزاف نگفته ايم.

«ملّت عشق»: مولوی در این بیت کلمۀ «ملّت» را به معنای اصلی آن، که دین، …

اصطلاحات عامیانه، عبارت ها و واژگانی است كه در بین عموم مردم معنی و مفهومی غیر از معنای … ذیل اصطلاح)؛ یا اخراج لفظ از معنی لغوی، به معنی دیگری به سبب مناسبتی كه میان آن‌ها وجود … نامه ها از جمله فرهنگ لغات عامیانه، فرهنگ اصطلاحات متداول در زبان فارسی، فرهنگ عوام و. …. جوشیدن با كسی: عشق و محبت ورزیدن به كسی.

بسم الله: جمله اي است كه هنگام تعارف به كار مي رود و گاه معني بفرماييد و ميل كنيد مي دهد ….. در نزد عوام كنايه اي است از سرماي سخت. … حرف خود را به ديگري قبولاندن: كسي را با خواست و نظر خود همراه كردن. … خاطر كسي را خواستن: به كسي عشق و محبت داشتن.

طبیب روحانی که پادشاه را استوار راه عشق می یابد درسی دیگر به او می آموزد و آن خوراندن سم ….. صنعت مکن که هر که محبت نه راست باخت / عشقش به روی دل در معنی فراز کرد …… هریک از این عوامل می‌توانند شدت و ضعف داشته باشند و این موضوع در تعامل میان …

عشق را در تجلی نور و وسعت و گشادگی و فقر مادی به طور سینا تشبیه کرده است. … معنی: اگر تو را با گوش و هوش و دل توصیف می کنم برای این است که عوام، تو را درک … نافه بری مجازاً یعنی مورد توجه قرار گرفتن و عزت یافتن؛ از دیدگاهی دیگر نافه بری …

عزوجل دو فعل و جمله عربی است که به معنای عزیز و با جلال است … وقتی در هر نفسی دو نعمت موجود باشد و بعلاوه ما از نعمتهای بیشمار دیگری بهره مند باشیم چگونه می توانیم از …. ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز کان سوخته را جان شد و آواز نیامد … ذکر جمیل سعدی که در افواه عوام افتاده است وصیت سخنش که در بسیط زمین رفته و قصب الجیب …

برچسب‌ها:, , , ,