VAFE

شبکه ولایت – پاسخ به شبهات وهابیت درباره تحریف نسخه های قرآن – دفاع از ثقلین

پاسخ به شبهات وهابیت …

دفاع از ثقلین.

دفاع …

دفاع از …

دفاع از ثقلین.

دفاع …

دفاع از ثقلین.

تبیین انواع تحریف و پاسخ به ادعای وهابیت …

دوست اهل سنتی دارم که میگوید در کتب شیعه حدیث ثقلین اصلا با سند صحیح …. در دهه ولايت به مدت ده شب برنامه «حماسه غدير» از شبكه جهاني ولايت پخش مي شد كه در … دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد جلد دوم کتاب شبهه پژوهی به زبان اردو ترجمه شد …… ت: دلیل نامیدن شیعه به رافضی، نزول آیه غار در باره ابو بکر، بحث تحریف قرآن و…

بخش اول به ترجمه احوال و تاريخ حيات ابوالفتوح رازى, بيان مختصرى نسخه هاى خطى و … و در فصل چهارم تفسير آيه ى 137 سوره ى آل عمران درباره ى سنتهاى الهى آمده است. ….. كفر به رسول خدا (ص) و ولايت على بن ابى طالب (ع), ويژگيهاى كفار در آيات قرآن, … ى موضوعات ذيل بحث شده است: توحيد و شرك, توسل, شفاعت, پاسخ شبهات وهابيت.

یکی از راه های مقابله با مخالفین نزد وهّابیان، تحریف کتاب های حدیثی و … تیمیه نسبت به حدیث غدیر و حدیث ولایت و دیگر احادیث این چنین کرده است. …. پاسخ به استفتایی درباره مجزی بودن پرداخت زکات و صدقات به فقرای شیعه می …. او متعرّض ادّعای وهابیان در مسأله تبرک شده و جواز آن را از قرآن و روایات به طور مبسوط ثابت کرده است.

پاسخ به شبهات وهابیت و دفاع از حریم امامت و ولایت. … گاف و دروغ گویی شبکه های وهابی در خصوص نسبت هذیان گویی به پیامبر اسلام (ص) ! معرفی عبدالرحمن ملازاده …

ﺳﻴﻤﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻓﻘﻬﻲ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺴﺮﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻗﺮﺁﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ …. ﺷﺪ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﺷﺒﻬﻪ ﺍﻓﮑﻦ ﻭ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻱ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﺒﻬﺎﺕ ﺑﺮﺭﺳﻲ … ﻗﺮﺁﻥ ﺟﺎﻱ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﺨﺶ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ ﺩﺭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺷﻤﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ….. ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺮﻳﻢ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻗﺮﺁﻥ، ﮔﻔﺖ: ﻫﻴﭻ ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ …… ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﺗﺎ ﮐﻼﻡ ﺧﺪﺍ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻣﺼﻮﻥ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺁﻳﻪ 54 ﺳﻮﺭﻩ ﻣﺎﺋﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻭﺻﺎﻑ ﻳﺎﺭﺍﻥ …

مذهب شیعه مبتنی بر تفسیری از قرآن و سنت محمد است که از طریق امامان شیعه بیان و … وجه مشترک اعتقادات تمام شیعیان، باور به انتصاب علی بن ابیطالب برای …. چون آیه ولایت و آیه تطهیر و احادیث متواتر دیگر، همچون حدیث منزلت و حدیث ثقلین) علی را … شیعیان بر این باورند که اساس و خاستگاه شیعه، دفاع از اسلام و ولایت و عدل است.

ر، ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻧﺎﺻﻮاب ﺑﺎرآﺷﺮ درﺑﺎره … اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. در آﻏﺎز ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺆﻟﻒ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در اداﻣﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از. ﺑﺨﺶ. ﻫﺎي ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻣﺬﺑﻮر را … ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت … م ﻣﻮرد دﻓﺎع ﻗﺮار داد …. او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺮاث ﻣﺘﻘﺪم ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎ ادﻋﺎي ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن و ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ آن در ….. )م. ﺑﻪ ﺟﺴﺘ. ﺠﻮي ﻧﺴﺨﻪ. ﻫﺎي ﻓﺮاوان ﭼﺎﭘﯽ و ﺧﻄﯽ. ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در ﺳﻄﺢ. ﺟﻬﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري و ﻧﮕﻬﺪاري ….. ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺛﻘﻠﯿﻦ، ﺣﺪﯾﺚ ﻏﺪﯾﺮ، اﺣﺎدﯾﺚ ﻋ .

پایگاه جامع مقالات قرآنی. … مهفوم شناسی ترکیب های همسو با «هکذا نزلت» و شبهه تحریف قرآن. نام نشریهعلوم حدیث ….. معرفی و بررسی نشانه های اعراب در نسخه ای کهن از قرآن کریم …… دفاع از حدیث، تحلیل روایات تفسیری …… منازعات ادبی محقق طوسی و فاضل قوشچی در ذیل آیه ولایت …… پاسخ به شبهه وهابیت درباره حرمت توسل.

پاسخ به شبهات وهابیت و دفاع از حریم امامت و ولایت. … ناگفته هایی در مورد جنگ های منطقه و ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از زبان … پاسخ به کلیپ پخش شده از استاد ابوالقاسمی در شبکه کلمه و صدای آمریکا در خصوص تبرک بدن به ضریح … بررسی حیرت آور نزول آیات قرآن کریم، در اثبات حقانیت امیرالمؤمنین علیه السلام …

About … پـاسخ به کسانیکه میگویند #فقط_از_قرآن اثبات کن و منکر روایات ائمه میشن … بر علیه شیعه میکنند،دقیقا همان شبهات را شبکه ها و کانال های وهابی مثل #کلمه بر … #تحریف_قرآن را به شیعه میزنند آیا میتوانند فقط یک نسخه از این قرآن تحریف … نشوند ( حدیث ثقلین ) اما اهل سنت خلفا را بر اهل بیت ع مقدم و افضل دانستند ‼️

حق با کیست؟ بانوی تطهیر:گفتارهایی درباره حضرت فاطمه(ع) … فهرستگان نسخه‌های خطی ترجمه‌های فارسی قرآن کریم. به پسرم … دفاع از قرآن در برابر آرای خاورشناسان …. نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه محمدتقی مصباح‌‌‌یزدی … پاسخ به سوالات و شبهات قرآنی(1): ناسازگاری در قرآن توهم یا واقعیت …… سلفی‌گری (وهابیت‌) و پاسخ به شبهات.

این مفسر قرآن کریم بیان داشت: یکی از مهمترین وظایفی که افراد در عصر غیبت بر …. رییس شبکه ماهواره ‌ای ولایت در بیان مسایل مربوط به شیعه استفاده از ادبیات … پاسخگویی به شبهات وهابیت و نقد عقاید مسیحیت را در دستور کارها و برنامه های خود دارد. … پایه دوم دفاع است چراکه آنها شبهاتی مانند حدیث ثقلین دارند که حدود 148 شبهه از …

برچسب‌ها:, , , ,