VAFE

شاید … فرازمینی ها یا خدایان یا خدای یگانه … و خلق انسان برای زندگی و یا بردگی بر روی زمین

در مورد منشاء خلقت و حیات روی زمین نظریه ها و باورهای مختلفی وجود دارد. … دکتر سیلور می گوید که انسان ها در مقایسه با سایر گونه هایی که در زمین زندگی می کنند بسیار … شاید مطرح کردن چنین نظریه ای به نظرتان عجیب برسد اما باید بدانید که … آیا فکر می کنید فرازمینی بودن انسان حقیقت دارد و ما از سیاره یا منظومه …

یک نظریه این دیدگاه این است که خدایان بیشتر ادیان و نه همه ادیان در واقع موجودات … را شاهد می گیرد و ادعا می کند آفرینش چنان آثاری از عهده ی انسان باستان خارج بوده است. … افراد مردود شده در این آزمایش را از بین برده یا به نقاط دیگر زمین منتقل می نمایند. … فکر امروزی، آن ها تصور خواهند کرد با یک مجسمه مقدس مواجه شده اند، شاید یک خدای آتش …

بیشترصفحه ها … لیکن انسان تا کنون هیچ پیامی که دال بر وجود موجودات هوشمند فرازمینی باشد … نیست و ما احتمالا در محله ‌ای متروکه و بدون همسایه در فضا زندگی می‌‌کنیم. این بدان معنی نیست که جایی در ماه یا مریخ نشانه‌هایی از حیات پیدا نخواهد … که بر روی صفحه طلایی وویجر ضبط شده اما شاید پیام‌هایی با محتوای درود و …

در بین اساطیر ملل مختلف جهان، پیدایش انسان و چگونگی آن تنوّع زیادی دارد؛ با این همه، … فرضیۀ ارتباط پیدایی و تکوین اسطوره با شکل زندگی انسان در دوره‌های مختلف، مردم … همة فرزندان، دیوان (آرخون ها) را می‌بلعند تا به اندازة ممکن روشنی‌ها را در خود گرد آورند. … پیش از آفرینش انسان، تنها خدایان در پهنۀ زمین و یا بنابر باور سومریان در شهر …

هر دوی این واژه ها در تورات آمده، ولی به اشتباه به «خدا» ترجمه شده است. … «الله» یا همان یهوه (لغت عبري در تورات) رهبر الوهیم است و 25000 سال پیش آفرینش … الوهیم ما را خلق کردند تا سیر تکامل و پیشرفت انسان در جهان ادامه پیدا کند، ما …… موجوداتی در آن زندگی می کنند بسیار گوناگونند شاید هزاران نوع موجود فرا زمینی …

در فصل بعدی کتاب نویسنده به بررسی موجودات فرازمینی در آیات و روایات و ارتباط این … وهرکه در آسمانها و زمین است ، از روی رغبت یا به جبر ، با سایه ها(وهمه آثار وجوی)شان … روشن میکند که در آسمانها مانند انسان موجودات زنده وعاقل زندگی میکنند و بخدای خود خاضع ….. به اين فكر كردم كه خدايان مصر باستان تماما از ايين كابالا پيروي ميكردن

فراموش کردنِ واقعیت یا کوتاهیِ گناه آلود در قبال تنها دنیای موجود. … با خودِ انسان سر سازگاری ندارد ، خداناباوری که اسم دیگر زندگی است با زمین آشتی ….. شاید هم قاتل خدائیست برتر از خدای انسان ها ؟ … ملحد در قدیم معرفِ فردی بود که کلاً وجودِ خدایان حاکم در نقش های اجتماعی مختلف را … لذا آتئیسم واژه ایست خلق شده توسط خدا پرستان .

در فلسفه، در ادبیات یا در علوم تجربی مانند فیزیک و شیمی یا حتی در وجود خودمان؟ … شاید اصلا نبرد در این میدان اشتباه باشد: این نظر دسته سوم دانشمندان ….. اما بهتره بگم انسان ها در محیط زندگی میکنند و شرایط اطراف انها رو تغییر میده. …… که او همان خدای یگانه است و قران و اسلام را به عنوان کاملترین چیزی که خدا با ما در …

ﺻﻔﺖ اﻧﺴﺎنِ. ﺧﻮب ﻓﺮوﺗﻨﻲ و ﺧﻴﺮ. ﺧﻮاﻫﻲ اﺳﺖ . ﻧﻴﭽﻪ ﻫﺮ دﺳـﺘﮕﺎه اﺧﻼﻗـﻲ از اﻳـﻦ. دﺳﺖ را اﺧﻼق ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻣﻲ … در. ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ. ،. ﻧﻴﭽﻪ ﻣﺪﻋﻲ ﺧﻠﻖ ارزش. ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي اﺳﺖ . ﺳـ. ﺆ. ال ﻣﻄـﺮح دراﻳـﻦ. ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻳﻦ. اﺳﺖ. ﻛﻪ … :ﻫﺎ. ﻓﺮﻳﺪرﻳﺶ ﻧﻴﭽﻪ،. اﺧﻼق، ﺗﺠﺪﻳﺪ ارزش، ﻧﻘﺪ ﻣﺪرﻧﻴﺴﻢ، اﺑﺮﻣﺮد . *. ﻛﺎرﺷﻨﺎس. ارﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ … ﻧﻔﺴﻪ ﭼﻴﺰي ﺟﺰ ﺧﻮاﺳﺖ ﻳﺎ اراده ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣـﻲ … رﻧﺞ در زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن اﺳـﺖ ….. ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺟﺬب ﺷﻮد.

جنبش شبه دینی بزرگ دیگر، یعنی انجمن تئوزوفی یا تئوسوفی (2) نیز که در نوامبر … لانگ مباحث خود را براساس وجود اعتقاد به خدایان برین در میان برخی اقوام بسیار …. از مرگ خدای یهودی و مسیحی، انسان می باید که با خویش زندگی کند؛ یعنی تنها، و در ….. به گمان او، عقیده به خدای یگانه یک پایه اصلی این دین است و مدت ها گذشت تا به …

رازی …. با میترا خدای ایران باستان آشنا شویدРет қаралды 25 М.7 ай бұрын. 11:01 … حقیقت خلقت انسان در کتیبه های سومریانРет қаралды 101 М.10 ай бұрын. 3:29 … داوینچی، نابغه یا فراتر از انسانРет қаралды 153 М. Жыл бұрын. 13:12.

زئوس (پادشاه خدایان) در عصر آفرینشِ انسان‌ها، پرومتئوس را برگزید تا همه چیز را به …. پرومته خدای خدایان ،خدایی که در قلب زمین و در گوشه از زیرزمینی با ظاهری عجیب هنوز …. شاید در این کشاکش و گفت و گفت رنگ ها، رازی از رموز اساطير بر آفتاب افتد. … چهار_عنصر# #آتش در همه ی عمرمان پرسیده ایم بزرگترین اختراع یا اکتشاف آدمی چه …

بیمه کورش کبیر طبق منشور کورش، شاه هخامنشی #مردوک را خدای خود نامید. … سومریان و خدایان فرازمینی (آنوناکی) قسمت ششم این سومر باستان است که ما باید … انگیز ترین داستان خدایان و انسان ها را (بعنوان الواح آفرینش انسان ) مکتوب میکردند. …. و خصوصا زمین یا دیگر مسائل، تغییرات جوی مخرب و شدیدی روی زمین پیش می آید.

مغز انسان با تمام قدرت و پیچیدگی هایش در مقابل میل انسان به. . مغز انسان با … چیز بشدت بدیه. پس با دقت و تفکر و منطق زندگی کنید و این چیزیه که با مطالعه به دست میارید … شاید که شکل دیگه ای از مرگ توو خواب های بی دلیلت بود. … قالیچه ها هم این زمین و جا بذارن …. جهان میتواند تصورات خدایی باشد که آیا خلق کنم یا نه؟

گو به‌معنی «حاکم زمین» (یا مناطق) … نیاز به نیروی انسانی آن‌ها را مجبور کرد تا از مهندسان ژنتیک برای خلق انسان‌های اولیهٔ … فضانوردان فرا زمینی به خدایان زمینیان تبدیل شدند، نوع بشر را ساختند و آن‌ها را به …

پس از آن، گایا (Gaia) ایزدبانوی زمین و مادر اعظم از تاریکی خائو سر برآورد. … باز هم همان داستان تکرار شد ، زئوس (خدای خدایان) برای تصاحب قدرت بیشتر برادرانش پوزیدون و … این داستان نه فقط در اسطوره ها و افسانه‌ها که در درون ذهن و روابط انسانی ما جاری است. …. پرومته یا پرومتئوس، در اسطوره‌های یونانی، یکی از تیتان‌ها و خدای آتش است.

***برای اهل مطالعه*** نماد فروهر و خدایان دروغین باستانی (1) 1⃣ آنچه در ادامه ….. پرسش بزرگی در برابرم قرار گرفته: «خدا بشر رو آفریده یا بشر خدا رو؟» در باب آغاز …

به‌هرحال خدایی که به‌وسیله نویسنده از نظر علماء آنوناکی، سومری‌ها و فنیقی‌ها و خود … هسته یا لب مولد گرانشش توانسته در واقع وضعیتی را خلق کند که طی دوران بسیار طولانی … دکتر نرودا: بله این زمانی بوده که آتلانتیسی ها در این سیاره زندگی می کرده اند. … ما وارد شده اند اجداد اولیه زمینی ما دائماً در خدمت نخبگانی با منشاء فرازمینی بوده‌اند.

خدایان بسیارند و انسانِ هوشمند در این دنیای بی‌پناه، سرگردان است. … پس از آن، گایا (Gaia) ایزدبانوی زمین و مادر اعظم از تاریکی خائو سر برآورد. … چیزی که در این اسطوره ها برجسته است جاه‌طلبی و تمامیت خواهی مفرط اورانوس، کرونوس … پرومِته (زندگی بالزاک) …. پرومته یا پرومتئوس، در اسطوره‌های یونانی، یکی از تیتان‌ها و خدای آتش است.

مبارزه ماباهمه اديان است #آتئيست خداساخته انسان است دين من عقل من است. … ارتباط انسان با خداوند يا درك صحيح از وجود خداوند مسئله اى است كه به شدت ذهن را به … حکومت دینی، صرفاً در ردای خلافت و امامت و ولایت فقیه نیست؛ حکومت دینی همان ….. یکی از بیماریهای نادری است که عده‌ای با سو استفاده آنرا به فرازمینی‌ها منتسب می کردند.

آیا نبایستی تنها خود خدایانی دیگر شویم تا شایسته این کار باشیم؟ … دیده‌اید وقتی پزشكى به#بیمار یا همراهان بیمار می‌گوید که کاری از ما طبیبان ساخته … نقش رؤیاها در زندگی رؤياها و آرزوهايی كه براي خود مي‌سازيم مي‌تواند درماني براي جان … فَکم روی زمین می‌افتد! … مردم ایران:خدایا شکرت #افسانه_خدا #آتئیست #آگاهی_لازمه_آزادیست.

برچسب‌ها:, , , ,