VAFE

دیدن خواب شمشیر به چه معناست؟

تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی شمشیر یا کارد را از غلاف بیرون کشیده‌ای، یـعـنـی زن تو فرزندی پسر به دنیا می‌آورد. اگر مردی در خواب ببیند که شمشیر کشیده است و …

دیدن شمشير در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب شمشير را می توانید در …

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن شمشیر در خواب آورده اند .ابن سیرین … در خواب زن. اگر زنی در خواب بیند که در دست شمشیر داشت، به این معنا است که او را پسری آید.

شمشير. شمشير در نيام، زني بود و بي نيام، دليل بر مال است و فرمانروائي. اگر زني در خواب بيند كه در دست شمشير داشت، دليل كه او را پسري آيد.

تعبیر خواب شمشیر چیست؟ دیدن شمشیر در خواب بیانگر قدرت، جاه طلبی، ماهیت رقابتی، قاطعیت و قدرت است. شما به دنبال این هستید که به موقعیت ، پرستیژ …

دیدن شمشیر در غلاف در خواب چه تعبیری دارد ؟,تعبیر خواب شمشیر کوچک,تعبیر خواب جنگیدن با شمشیر,تعبیر خواب …

تعبیر دیدن شمشیر در خواب، قدرت و برندگی و کارآیی صاحب شمشیر است. اگر کسی در خواب دید شمشیری در غلاف و به کمر بسته، آدمی جوانمرد و با مروت است که با وجود …

دیدن خوابی که شما در آن شریک جرم دارید به این معناست که دیگران باعث بروز ….. خواب دیدن اینکه شمشیر بازی می کنید بیانگر این است که در زندگی بیداری تان در …

خواب بمباران و جنگیدن با دشمن جنگ جهانی با تفنگ بین دو کشور تعبیر خواب جنگ و … چنان چه در خواب زره پوشیده بودید و شمشیر و سپر داشتید يا در سنگر بودید و …

تعبیر خواب چاقو: خواب چاقو خوردن و زخمی شدن / دعوا با چاقو / چاقو زدن به … دیدن چاقوی تیز و براق در خواب، علامت آن است که دشمنان همواره در اطراف شما خواهند بود. …. اگر ببینی دست چپ خود را در اثر غفلت با چاقو می بری به این معناست که …

تعبیر دیدن پلنگ در خواب به معنای دشمن جوانمرد است. … رویای دیدن پلنگ به این معنی است که شما همان کسی هستید که هستید، درست مثل پلنگ که …

خواب زبیده این بود که او خواب دید در یک بیابانی تنها است و هر انسان و حیوانی می ….. (ع) شبی خواب دید : « شمشیری در دست دارد که یکباره آن شمشیر مبدل به بچۀ شیری …

تعبیر خواب حمله,دیدن حمله در خواب,تفسیر خواب حمله,معنی دیدن حمله در … اگر شما در حال انجام حمله باشید، بدان معنا نیست که شما در واقع می خواهید بیرون بروید و به … به عنوان مثال، یک شمشیر به عنوان تیزی، دقت و قدیمی و از مد افتاده در …

قطران تبریزی دربارهٔ رفتن پادشاه آذربایجان به دیدن شاه گنجه چنین گفته‌است: ….. این قانون شکل نشان شیر و خورشید پرچم را ایستاده همراه با شمشیری در دست و …

تعبیر خواب امام جعفر صادق (ع) نیز از جمله تعابیری است که در کتب شیعی به آن اشاره … را دیدم که بر اسبى چوبین سوار بود و شمشیر را نشان می‌داد، و من در حالى‌که ترسان و … تعبیر دیدن مارمولک در خواب به این معنی است که ممکن است خیلی زود یکی از …

… از نوشیدن نوشابه رخ میدهد خشوع درنماز به چه معناست وچگونه می توان خشوع داشت؟ … با استعانت از خداوند متعال،فرهنگ الفبایی از تعبیر خواب در دسترس خوانندگان … دیدن آتش در خواب،به جنگ و عداوت و شکست تعبیر می‌شود و هرچه دود آن آتش …… زدن با شمشیر در خواب،به پیروزی بر دشمنان تعبیر می‌‌شود و اگر کسی در …

ی بار خواب دیدم توی مسجد محلمون یکی از بسیجی های خوش نام و با ایمان مسجد … حضرت علی (ع) رو در آورد و به من داد و من در خواب با آن شمشیر جنگیدم و در میدان … شاید ظاهری آکنده از صحت داشته باشد، اما در پای عمل چقدر به این معنا می پردازد …

دیدن حمله‌ی شیر در خواب به این معنی است که چیزی یا شخصی شما را به سوی خودتخریبی می‌راند. این به چه معنی است؟ این فرد چه کسی می‌تواند باشد؟

اگر در خواب مشاهده كنيد كه بدن تان دچار خونريزى شده، به اين معناست كه يك فرصت … اگر بیند کسی وی را به شمشیر بزد و خون روان شد، دلیل که بر وی زبان خلق دراز گردد …

انسان در هر شكل و صورتي كه ديد آيا واقعاً آن حضرت را ديده است؟ پاسخ: چنان‌كه معلوم است، به خوابي كه به همان شكل ديده شده است تحقق بيابد و در صورت …

تعبیر خواب چاقو و کارد آشپزخانه، تعبیر خواب چاقو از دید ابن سیرین و امام جعفر صادق علیه السلام، تعبیر خواب تیز کردن و هدیه گرفتن و زخمی شدن با چاقو.

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى شال در خواب، به این معنا است كه باید مراقب افراد ….. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن شمشیر در خواب بر پنج وجه بود.

این خواب بیانگر این معناست که شما فکر می کنید که این فرد ، احساس یا امیدی را در شما کشته و … دیدن خوابی با موضوع کشتار دسته جمعی یا قتل عام ، می تواند تاثیر گرفته از بی …… خواب دیدم همه دارن حمله می کنن به من با شمشیر.

تعبیر خواب شیطان یا ابلیس : شاید برای شما نیز پیش آمده باشد که در خواب … اگر بيند كه ابليس را خواست كه به شمشير زند و هلاك نمايد و بگريخت، دليل است كه …

برچسب‌ها:, , , ,