VAFE

دوره رکود بورس، زمان فروش نیست

بزرگترین بازارشناسان …

با این وجود این مسئله بدین معنا نیست که سرمایه‌گذاران سهام تازه عرضه‌شده را به مدت … اگر شرکتی در زمان رکود و یا نزول بازار عرضه گردد معمولاً به دلیل خروج سرمایه حجم …

در واقع، در حالی که با شدت گرفتن تحریم‌ها، اقتصاد کشور وارد رکود شده است و … کرد که رشد بورس در شرایط تحریم و رکود، چیزی جدیدی نیست و تقریباً در ایران یک قاعده است. در دوره پیشین اعمال تحریم‌ها، از اواخر تابستان ۹۱، بازار بورس رشد خود را … جهش قیمت سهام این‌گونه شرکت‌ها، مستقیماً باعث می‌شود تا شاخص کل …

شاخص بورس در دو هفته گذشته ریزش‌هایی شدید را تجربه … حال این روزهای بازار سرمایه طوفانی است؛ از دو هفته گذشته بورس وارد دوران رکود …. میرمعینی با بیان اینکه سهامداران تازه وارد مقصر در افت شاخص بورس نیستند، گفت: روند … از زمان بهتر توانستند سقف قیمتی را شناسایی و اقدام به فروش کنند.

مدیرعامل بورس و چند مدیر معروف بازار سرمایه با اعلام دلایل رکود بازارسهام … بازار سرمایه بعد از لغو تحریم ها ، زمان خروج بازار از رکود، سرمایه گذاران خارجی، اقدامات دولت در … صنعت مهمی که کل بازار را متاثر کرده و دورنمایی که برای قیمت نفت نیست … اشاره به صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در دوره رکود اقتصاد گفت: در این بازه اتفاقات …

در یک دوره رونق پرشتاب، بورس تهران طی دو سال اخیر 220 درصد بازدهی … نسبت‌های ارزش‌گذاری نشان می‌دهد بورس تهران بدون تغییری در روند قیمت … به این ترتیب، سناریوی ورود بورس به فاز رکود زمانی (Consolidation) در نیمه دوم سال‌جاری تا زمان …. به تنهایی کافی نیست · سردسته‌های ناآرامی‌ها در کرمانشاه دستگیر شدند …

اما غیرمتخصصان و غیرحرفه‌ای‌ها که در روزهای اخیر با فروش دارایی مالی و با … برای سال‌های مداوم به هیج عنوان امکان پذیر نیست و حرفه‌ای‌ترین و متخصص‌ترین سرمایه‌گذاران … اما در آینده به نظر می‌رسد، دوره رکود بورس ایران در این زمان کمتر از یک سال باشد.

در مجموع این کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی و تا زمان مشخص‌شدن نظر … از روند قیمت کالاها در بازارهای جهانی چندان مثبت نیست و نمی‌توان ارزیابی دقیقی … پس از یک دوره چند هفته‌ای، بر اساس میزان افتی که سهام تجربه کرده‌اند، شروع …

دوره تقسیم می گردد. یک دوره از تاريخ تأسیس تا انقلاب، دوره دوم شامل ده سال اول انقلاب … زمان برگشت سرمایه گذاری و زمان بازدهی کمی طولانی است و افرادی که در این. بازار سرمایه … عضو بورس اوراق بهادار نیستند از طریق فروش سهام به افراد متقاضی و خارج از … ۱۳۷۱ یک رکود نسبی داشته ایم و رقم حجم معاملات ۳۵۲ میلیارد ریال با ۴۹ میلیون.

طی هفته‌های اخیر شاهد روند کم‌نوسان قیمت‌ها در بازار سهام هستیم و گردش … در این میان، تلاش برای خروج از رکود کنونی سیستم بانکی، رسیدن قیمت سهام برخی گروه‌ها به زمان رکود عمیق بورس در … رنگی بالاتر از سیاهی برای بانک‌ها نیست

با این وجود این مسئله بدین معنا نیست که سرمایه‌گذاران سهام تازه عرضه‌شده را … اگر شرکتی در زمان رکود و یا نزول بازار عرضه گردد معمولاً به دلیل خروج …

سیر نزولی رشد اقتصادی که برای چند دوره سه‌ماهه ادامه یابد، نشاندهنده وضعیت «کسادی» … قیمت اوراق بهادار بانکها، شرکت‌های خطوط راه‌آهن و صنایع در بازارهای بورس آغازین آن … زمان وقوع رکود بزرگ در کشورهای مختلف فرق می‌کرد، اما در بیشتر آن‌ها تقریباً در … بالای اقتصادی، در سال ۲۰۰۹ وارد رکود شد که هنوز هم پایانی بر آن متصور نیست.

ﻗﯿﻤﺖ. ﻫﺎي ﺳﻬﺎم ﺑﺪﺳﺖ آورد . اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ. ﺷﻮد و اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺖ …. و از اﻫﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘ … ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ. ﯾﮏ ﺳﻬﻢ د. ر ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ اﺳ .ﺖ. وﻗﺘﯽ ﻣﯽ. ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮك را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ. دوره …… ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪي ﺑﺮاي ﯾﮏ دوره رﮐﻮد در ﺷﺮف وﻗﻮع در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ.

حجم بسیار باالی سهام بنگا ه های دولتی و نیز قیمت گذاری سهام پایه بنگاه ها از طریق …. س رمایه گذاران با حضور در بازار س رمایه می توانند در هر زمان به بازار وارد و یا … در صورتی که این ش رکت ها در پایان دوره مالی به تأیید ….. رکود بازار با قیمت پایین بفروشند. …. ثابت یا شناور باشد، لذا بازده صکوک مقدار ثابتی نیست.

پیش بینی 81 نفر از بزرگان بورس از آینده بازار در جدول زیر نظرات برخی از … تحلیلی در بازار سهام حکایت از کاهش سطح پیش‌بینی‌ها نسبت به دوره قبل و افت …. شرکت ها نیست و بیشتر، ناشی از استراحتی است که بعد از یک رشد چندماهه شاهد آن هستیم. … و سودآوری برای بازار سرمایه باشد و اگرچه تورم رکودی وجود دارد اما در زمان های رکود …

برچسب‌ها:, , , ,