VAFE

دوبیتی خوش آن ساعت که یار از در آیو

شو هجران و روز غم سر آیو.

دو بیتی : خوش آن ساعت که یار از در آیو.

خوش آن ساعت که یار از در آیو شو هجران و روز غم سر آیو زدل بیرون کنم جانرا بصد شوق همی واجم که جایش دلبر آیو.

دوبیتی های بابا طاهر عریان : * خوش آن ساعت که یار از در آیو شو هجران و روز غم سر آیو زدل بیرون کنم جانرا بصد شوق همی واجم که جایش دلبر آیو بابا طاهر عریان. توضیحات …

خوش آن ساعت که يار از در آيو. شو هجران و روز غم سر آيو. زدل بيرون کنم جانرا بصد شوق. همي واجم که جايش دلبر آيو. زشورانگيزي چرخ و فلک بي. که دايم چشم بختم پر نمک …

دوبیتی‌های باباطاهر از باباطاهر, ‘ ….. اگر یار مرا دیدی به خلوت, بگو ای بی‌وفا ای بیمروت …… خوش آن ساعت که یار از در آیو, شو هجران و روز غم سر آیو.

ته که خورشید اوج دلربایی / چنین بیرحم و سنگین دل چرایی. به اول آنهمه مهر و محبت / به آخر راه و رسم بی وفایی. ***. خوش آن ساعت که یار از در / شو هجران و روز غم سر آیو.

خوش آن ساعت که یار از در آیو. شو هجران و روز غم سر آیو. زدل بیرون کنم جانرا بصد شوق. همی واجم که جایش دلبر آیو. زشورانگیزی چرخ و فلک بی. که دایم چشم بختم پر نمک …

سری دیرم که سامونش نمی بو، نمی بو غمی دیرم که … ببین دردی که درمانش نمی بو، نمی بو، نمی بو *** خوش آن ساعت که یار از در در آیو شو هجرون و روز غم سر … همین واجم که جایش دلبر آیو … یک غلط بزرگ در یکی از اشعار استاد شجریان هست لطفا درست کنید.

اشعار زیبا از شعرای فارسی بر آستان جانان گر سر توان نهادن /گلبانگ سر … یک دو بیتی از بابا طاهر عریان … خوش آن ساعت که یار از در آیو شو هجران و روز غم سر آیو.

چه داند دل که خوبان در کجابی. بیا سوته دلان گردهم آئیم … خوش آن ساعت که یار از در آیو. شو هجران و روز غم سر آیو …. نذونی ای فلک که مستمندم. وامو پر بد مکه که دردمندم.

… خوش آن ساعت که یار از در آیو, شو هجران و روز غم سر آیو. زدل بیرون کنم جانرا بصد شوق, همی واجم که جایش دلبر آیو …

چند دوبیتی. جــــــــــــدا از رویت ای ماه دل افروز. نه روزا ز شو شناسم نه … خوش آن ساعت که یار از در درآیو. شـــــــــو هجران و روز غم سرا آیو. زدل بـــیرون کنم جانرا به صد شوق.

… Saz Va Avaz Baba Taher خوش آن ساعت که یار از در در آیو شو هجرون و روز غم سر آیو ز دل بیرون کنم جون را به صد شوق همین واجم که جایش دلبر آیو.

… خدایا داد از این دل داد از این دل نگشتم یک زمان من شاد از این دل ….. خوش آن ساعت که یار از در آیو شو هجران و روز غم سر آیو

حاج جواد عسکری پندیات و اشعار مذهبی. … کهی واجم که کی این روج آیو کهی واجم که هرگز وا نه‌ای روج. دوبیتی ….. خوش آن ساعت که یار از در آیو شو هجران و روز غم سر آیو.

سری دیرم که سامانش نمی بو. غمی دیرم که پایانش نمی بو. اگر باور نداری سوی من آی. ببین دردی که درمانش نمی بو. خوش آن ساعت که یار از در در آیو. شو هجرون و روز غم سر …

اشعار:باباطاهر آهنگساز:پرویز مشکاتیان آواز:محمدرضا شجریان آلبوم:آستان جانان سری دیرم که سامونش نمی‌بو غمی دیرم که که پایانش نمی‌بو اگر باور …

دیوان اشعار بابا طاهر … خــــدایـــا داد از ایـــن دل داد از ایـــن دل نگـشـتـم یک زمـان مـن شـاد از این دل ….. خــوش آن ســاعـت کـه یـار از در آیـو شــو هــجـــران و روز غــم ســر آیــو

خوش آن ساعت که یار از در آیو. شو هجران و روز غم سر آیو. زدل بیرون کنم جانرا بصد شوق. همی واجم که جایش دلبر آیو. ~~~~~✦✦✦~~~~~. سری دارم که سامانش نمی‌بو. غمی دارم …

برچسب‌ها:, , , ,