VAFE

“داروگ! کی می رسد باران؟!”

خشک آمد کشتگاه من. در جوار کشت همسایه. گرچه می گویند: “می گریند روی ساحل نزدیک. سوگواران در میان سوگواران. ” قاصد روزان ابری، داروگ ! کی می رسد باران؟

خشک آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه. گر چه می گویند: « می گریند روی ساحل نزدیک سوگواران در میان سوگواران.» قاصد روزان ابری، داروگ! کی می رسد باران؟ بر

گرچه می گویند:« می گریند روی ساحل نزدیک سوگواران در میان سوگواران» قاصد روزان ابری داروگ ! کی می رسد باران؟ بربساطی که بساطی نیست در درون …

دکلمه رضا پیربادیان. خشک آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه. گرچه می گویند: “می گریند روی ساحل نزدیک

علي اسفندياري معروف به نيما يوشيج شاعري سترگ، كه جداي از پدر شعر نو پارسي بودن، كماندار كلمات زبان مادري بود.

خشك آمد كشتگاه من در جوار كشت همسايه. گرچه می گويند: “می گريند روی ساحل نزديك سوگواران در ميان سوگواران. “ قاصد روزان ابری، داروگ! کی می رسد باران؟ بر.

خشک آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه. گرچه می گویند: “می گریند روی ساحل نزدیک سوگواران در میان سوگواران. ” قاصد روزان ابری، داروگ ! کی می رسد باران؟ بر.

در جوارکشت همسایه. گرچه می گویند:« می گریند روی ساحل نزدیک. سوگواران در میان سوگواران». قاصد روزان ابری داروگ ! کی می رسد باران؟ بربساطی که بساطی نیست.

در جوار کشت همسایه. گر چه می گویند: « می گریند روی ساحل نزدیک سوگواران در میان سوگواران.» قاصد روزان ابری، داروگ! کی می رسد باران؟ بر بساطی که بساطی نیست

آهنگ روزبه نعمت الهی بنام داروگ. قاصد روزان ابري داروگ کي مي رسد باران. بر بساطي که بساطي نيست. ترانه : نيما يوشيج + موزیک : روزبه نعمت الهي.

قاصد روزان ابری داروگ ! کی می رسد باران ؟ خشک آمد کشتگاه من. در جوارکشت همسایه. گرچه می گویند:« می گریند روی ساحل نزدیک. سوگواران در میان …

گرچه می‌گویند: «می‌گریند روی ساحل نزدیک سوگواران در میان سوگواران.»قاصد روزان ابری، داروگ ! کی می رسد باران؟ بر بساطی که بساطی نیستدر درون …

در جوار كشت همسايه. گرچه مي گويند : «مي گريند روي ساحل نزديك. سوگواران در ميان سوگواران ». قاصد روزان ابري، داروگ ! كي مي رسد باران ؟ بر بساطي كه بساطي نيست.

خشك آمد كشتگاه من در جوار كشت همسايه. گرچه می گويند: “می گريند روی ساحل نزديك سوگواران در ميان سوگواران. “ قاصد روزان ابری، داروگ! کی می رسد باران؟! بر.

خشک آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه . گرچه می گویند: “می گریند روی ساحل نزدیک سوگواران در میان سوگواران. ” قاصد روزان ابری، داروگ! کی می رسد باران؟ بر.

قاصد روزان ابری، داروگ ! کی می رسد باران؟ بر بساطی که بساطی نیست در درون کومه ی تاریک من که ذره ای با آن نشاطی نیست و جدار دنده های نی به دیوار …

خشک آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه . گرچه می گویند: “می گریند روی ساحل نزدیک سوگواران در میان سوگواران. ” قاصد روزان ابری، داروگ! کی می رسد باران؟ بر.

قاصد روزان ابری “داروگ” کی می رسد باران؟ بر بساطی که بساطی نیست در درون کومه تاریک من که ذره ای با آن نشاطی نیست و جدار دنده های نی به دیوار …

زبان خودمان هم که قاصر باشد، یبوست فکری و احساسی و کلامی هم که بگیریم، باز هم شکر_از آن شکرها_ که همیشه شاعری هست که وضعیت …

الان تو شمال داره بارون مي باره…قورباغه سبز درختي رو ديوار نشسته قاصد روزان ابري داروگ كي مي رسد باران؟ باران مي بارد…شر شر… داروگ ديگر نمي خواند.

خشک آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه. گرچه می گویند: “می گریند روی ساحل نزدیک سوگواران در میان سوگواران. ” قاصد روزان ابری، داروگ! کی می رسد باران؟ بر.

خشک آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه . گرچه می گویند: “می گریند روی ساحل نزدیک سوگواران در میان سوگواران. ” قاصد روزان ابری، داروگ! کی می رسد باران؟ بر.

…یوماآنادا فاخته باید بخواند مهم نیست که نصف شب است.

يك نفر مست پيش مي آيد كوزه بر دست پيش مي آيد عاشقي جرم نيست اي مردم اتفاق است پيش مي آيد. + نوشته شده در دوشنبه چهارم آبان ۱۳۸۸ ساعت 15:32 توسط | نظر بدهيد …

خشک آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه . گرچه می گویند: “می گریند روی ساحل نزدیک سوگواران در میان سوگواران. ” قاصد روزان ابری، داروگ! کی می رسد باران؟ بر.

درباره خوان رامون خیمنس. ناگزیر به ترک میهن شدند. در سال های مهاجرت، خوان رامون خیمنس در دانشگاه های مختلف امریکا به شعر خوانی و تدریس ادبیات …

می بینی، دوست داشتنت مرا می ترساند، نه از آن رو که شاید از مرگ بهراسم، از واپاشی، از زمین خفقان آور، نه از سر جدایی های طولانی، که شاید خوب حسشان …

برچسب‌ها:, , , ,