VAFE

جاده خالی و بدون نور ماه… ماهمو گم کرده بودم، اومدی!

بدون هر شب وقتی خوابی هر دو پلکاتو میبوسم از نفس افتاده بودم اومدی راهمو گم کرده بودم اومدی جاده خالی و بدونه نور ماه ماهمو گم کرده بودم اومدی (2).

که نه جاده رو به مرگه نه تو تنهایی میپوسم. بدون هر شب وقتی خوابی هر دو پلکاتو میبوسم. از نفس افتاده بودم اومدی راهمو گم کرده بودم اومدی. جاده خالی و بدونه نور ماه ماهمو گم …

راهمو گم کرده بودم اومدی. جاده خالی و بدون نور ماه. ماهمو گم کرده بودم اومدی. خودمو گم کرده بودم. کسی حالمو نپرسید. دردامو میگفتم اما. کسی حرفامو نفهمید.

جاده خالی و بدونه نور ماه ماهمو گم کرده بودم اومدی از نفس افتاده … که نه جاده رو به مرگه نه تو تنهایی میپوسم بدون هر شب وقتی خوابی هر دو پلکاتو میبوسم

از نفس افتاده بودم اومدی راهمو گم کرده بودم اومدی جاده خالی و بدون نور ماه ماهمو گم کرده بودم اومدی. دانلود آهنگ بغض دریا عارف. به این پست امتیاز دهید.

جاده خالی و بدونه نور ماه ماهمو گم کرده بودم اومدی. از نفس افتاده بودم اومدی راهمو گم کرده بودم اومدی … بدون هر شب وقتی خوابی هر دو پلکاتو میبوسم.

جاده خالی و بدونه نور ماه ماهمو گم کرده بودم اومدی دانلود آهنگ عارف به نام بغض … که نه جاده رو به مرگه نه تو تنهایی میپوسم بدون هر شب وقتی خوابی هر دو …

که نه جاده رو به مرگه نه تو تنهایی میپوسم بدون هر شب وقتی خوابی هر دو پلکاتو میبوسم از نفس افتاده بودم اومدی راهمو گم کرده بودم اومدی جاده خالی و بدون نور ماه ماهمو گم …

جاده خالی و بدون نور ماه ماهمو گم کرده بودم اومدی از نفس افتاده بودم اومدی راهمو گم کرده بودم اومدی جاده خالی و بدون نور ماه ماهمو گم کرده بودم اومدی خودمو گم کرده بودم کسی حالمو …

26 اکتبر 2019 بدون نظر. دانلود آهنگ بغض دریا از عارف با … جاده خالی و بدونه ،نور ماه ♪ماهمو گم کرده بودم، اومدی … بدون هر شب، وقتی خوابی♪ هر دو، پلکاتو میبوسم …

بدون هر شب وقتی خوابی هر دو پلکاتو میبوسم از نفس افتاده بودم اومدی راهمو گم کرده بودم اومدی جاده خالی و بدونه نور ماه ماهمو گم کرده بودم اومدی

بدون هر شب وقتی خوابی هر دو پلکاتو میبوسم. از نفس افتاده بودم اومدی راهمو گم کرده بودم اومدی. جاده خالی و بدونه نور ماه ماهمو گم کرده بودم اومدی.

… میپوسم بدون هر شب وقتی خوابی هر دو پلکاتو میبوسم از نفس افتاده بودم اومدی راهمو گم کرده بودم اومدی جاده خالی و بدونه نور ماه ماهمو گم کرده بودم اومدی …

از نفس افتاده بودم اومدی راهمو گم کرده بودم اومدی جاده خالی و بدون نور ماه ماهمو گم کرده بودم اومدی خودمو گم کرده بودم کسی حالمو نپرسید دردامو میگفتم اما

جاده خالی و بدونه نور ماه ماهمو گم کرده بودم اومدی از نفس افتاده … که نه جاده رو به مرگه نه تو تنهایی میپوسم بدون هر شب وقتی خوابی هر دو پلکاتو میبوسم از نفس افتاده …

که نه جاده رو به مرگه نه تو تنهایی می‌پوسم بدون هر شب وقتی خوابی هر دو پلکاتو می‌بوسم از نفس افتاده بودم اومدی راهمو گم کرده بودم اومدی جاده خالی و بدون نور ماه ماهمو گم …

… جاده رو به مرگه نه تو تنهایی می پوسم بدون هرشب وقتی خوابی هر دو پلکاتو میبوسم از نفس افتاده بودم اومدی راهمو گم کرده بودم اومدی جاده خالیو بدون نور ماه ماهمو گم کرده …

از نفس افتاده بودم اومدی…راهمو گم کرده بودم اومدی.. جاده خالی و بدون نور ماه … ماهمو گم کرده بودم اومدی…

که نه جاده رو به مرگه. نه تو تنهایی میپوسم. بدون هر شب وقتی خوابی هر دو پلکاتو میبوسم. از نفس افتاده بودم اومدی راهمو گم کرده بودم اومدی. جاده خالی و بدونه نور ماه ماهمو گم …

همه درهاشونو بستن تنها موندم زیر بارون تنهایی گاهی یه مرزه بین آزادی و زندون از نفس افتاده بودم اومدی راهمو گم کرده بودم اومدی جاده خالی و بدون نور ماه ماهمو گم کرده بودم اومدی

ماهمو گم کرده بودم اومدی , از نفس افتاده بودم اومدی. راهمو گم کرده بودم اومدی. جاده خالی و بدون نور ماه اومدی. ماهمو گم کرده بودم اومدی. خودمو گم کرده بودم کسی حالمو نپرسید دردامو …

جاده خالیو بدون نور ماه ماهمو گم کرده بودم اومدی از نفس افتاده بودم اومدی راهمو گم کرده بودم اومدی جاده خالی و بدوننور ماه ماهمو گم کرده بودم اومدی خودمو گم کرده بودم کسی حالمو …

بین آزادی و زندون. از نفس افتاده بودم اومدی راهمو گم کرده بودم اومدی جاده خالی و بدون نور ماه ماهمو گم کرده بودم اومدی. خودمو گم کرده بودم کسی حالمو نپرسید دردامو میگفتم اما

بغض دريا از نفس افتاده بودم اومدی راهمو گم کرده بودم اومدی جاده خالی و بدون نور ماه ماهمو گم کرده بودم اومدی @Aref.arefkia #Aref …

جاده خالی و بدونه نور ماه ماهمو گم کرده بودم اومدی. از نفس افتاده بودم اومدی راهمو گم کرده بودم اومدی. جاده خالی و بدونه نور ماه … بدون هر شب وقتی خوابی هر دو پلکاتو میبوسم.

بغض دريا از نفس افتاده بودم اومدی راهمو گم کرده بودم اومدی جاده خالی و بدون نور ماه ماهمو…”

راهمو گم کرده بودم اومدی0. جاده خالی و بدون نور ماه ماهمو گم کرده بودم اومدی0 … که نه جاده رو به مرگه نه تو تنهایی میپوسم0. بدون هرشب وقتی خوابی هر دو پلکاتو می بوسم0.

برچسب‌ها:, , , ,