VAFE

تحقیق درمورد حقوق بشر و اسلام

مقاله هرچند از نظر درونمایه خوب است, ولی از نظر روش تحقیق ضعیف است; زیرا تنها … به دنبال صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر, در سال 1948 میلادی, موجی از گفت وگوها در …

آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه، ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﻼم اﺳﺖ و اﻳﻨﻜﻪ اﺳﻼم ﺗﺎ ﭼﻪ … ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﺳﻼم ﺑﻴﺎن ﺷﺪه، دﻳﺪﮔﺎه ﻛﻠﻲ اﺳﻼم را در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻴﺎن …

علاوه بر اينكه، قابل اجرا نبودن قوانين و بيانيه هاي منشور بشر در مورد اقليت ها در … حال بايد ببينيم تفاوت ها و تعارضات حقوق بشر اسلامي و غرب در چيست؟ ….. 9ـ نادر ذوالعين، «حمايت از حقوق اقليت ها در حقوق بين الملل»، تحقيقات …

اعلامیه اسلامی حقوق بشر تصریح می کند بر اساس شریعت اسلام، حقوق بشر ناشی از … پژوهش خبری صدا و سیما: امروزه موضوع حقوق بشر ابزاری در دست ….. و معنویات و فضایل انسانی پرداخته که اعلامیه جهانی در مورد آن سکوت نموده است.

دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات … به دریافت نظر اسلام در مورد آن می‌باشد، لذا لازم است، مفهوم حقوق بشر از منظر اسلام مورد بررسی قرار گیرد. … برای دریافت مفهوم صحیحی از حقوق بشر از منظر اسلام لاجرم باید مفهوم حق و …

براي بررسي موضوع حقوق بشر از ديدگاه اسلام پرسش هاي زيادي به ذهن مي رسد … نمونه ای از جمله قوانینی است که در گذشته در مورد حقوق انسان نگاشته شده است. …. و نقل از كتب مترجم اشتغال داشتند، كم‌كم به تحلیل و تحقیق آنها پرداختند.

یکی از قدیمی‌ترین فلسفه‌های غرب در مورد حقوق بشر، حاصل اندیشه حقوق طبیعی …. قسمتی از اعلامیه جهانی حقوق بشر تحقیقی بود که توسط کمیته‌ای از کارشناسان …

حال، در ادامه‌ ضمن‌ بیان‌ اصول‌ و مبانی‌ نظری‌ حقوق‌ بشر از دیدگاه‌ اسلام؛ به‌ نقد آنچه‌ در ابتدای‌ … هر حقی‌ مستلزم‌ تکلیفی‌ برای‌ دیگران‌ و مراعات‌ آن‌ در مورد صاحب‌ حق‌ است. 6. …… در بررسی‌ حقوق‌ بشر از منظر اسلام، پژوهش‌ راجع‌ به‌ جایگاه‌ حق‌ در منابع‌ و متون‌ دینی‌ …

فرضیه این تحقیق آن است که: دیدگاه حقوق بشری اسلام با رویکردهای نسل اول حقوق … و ارزیابی وجوه اشتراک و تفاوت این دو رویکرد در مورد حقوق بشر پرداخته شده است.

آیت الله جوادی آملی در مقاله تفاوت های حقوق بشر از دید اسلام و غرب، درباره غفلت از رابطه انسان و جهان آفرینش در اعلامیه حقوق بشر می نویسد:مکتبهای …

حوزه/ نشست علمی «پیشینه و جایگاه حقوق بشر در اسلام» با حضور … سال است که با سازمان ملل کار می کنم و بر اساس تحقیق و تجربه می گویم که هیچ …

اما از آن جایی که پذیرفتن هر امری در بین الملل و جوامع اسلامی منوط به دریافت نظر اسلام در مورد آن می‌باشد، لذا لازم است، مفهوم حقوق بشر از منظر اسلام …

بر اساس جهان بینی اسلامی انسان آفریده و برگزیده خدا است و بر فطرت توحید سرشته شده است. به طور کلی اسلام کرامت را از حقوق خدادادی می داند. از سوی دیگر از دیدگاه …

این پرسشی است که بعد از طرح بحث اعلامیه حقوق بشر اسلامی ناخواسته … نزدیک ۳۰ سال پس از تصویب اعلامیه قاهره، جهان اسلام چه تفاوتی با پیش از …

بنابراین از آنجا که دولت ایران بدون قید و شرط میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر را پذیرفته … نتیجۀ این تحقیق نشان می‌دهد «مجمع تشخیص مصلحت نظام» که برای حل موردی برخی … ایشان در مورد حق فطری و طبیعی بودن آزادی برای نوع بشر نص صریح اسلام …

پیاده‌سازی اعلامیه جهانی حقوق بشر مبتنی بر تعالیم اسلامی با تاکید بر رعایت حقوق شهروندی … مطالعه تطبیقی حق آزادی بیان از منظر اسلام و اسناد بین المللی.

ﻪ واﻓﺮي ﺑﻪ اﺻﻮل اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺳﺎزﮔﺎري آن ﺑﺎ اﺳﻼم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه … ﻫﺎ در ﻣﻮرد. ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﻜﻮﻻر، ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﭘﺮدازان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﻘﻮق. دان را ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﺮده، اﻧﻔﺼﺎل …. ﻛﻪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي ﺟﻬﺎن.

حقوق بشر اسلامی مجموعه‌ای از حقوق و امتیازهایی است که از سوی خداوند متعال … اسلامی که جایگاه آن به پشتوانه احکام الهی درون نظام حقوقی اسلام مطرح می‌شود. … جعفری تبریزی، محمدتقی، تحقیق در دو نظام حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و …

حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر. حقوق بشر که به زبان فرانسه droits lhomme و به انگلیسی Human Rights و به عربی حقوق الانسان نامیده شده است طبق …

که برخی از قوانین حقوق بشری و شهروندی را در خود گنجانید، سبب این امید شد که … برخی از این دولت‌ها مدعی اند که آموزه‌های اسلام بخوبی شأن و کرامت انسانی را پاس … پرسش اصلی تحقیق این است که چرا ملت‌های ناحیه خاورمیانه نتوانستند به حقوق بشری و ….. بدین معنی است که آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد حقوق بشر و شهروندی …

ﺑﻌﻀﯽ از اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ. : در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺒﺎرزات ﭘﯿﮕ. وﯿﺮ. ﺪا ﻣ. و. م ﻣﺮدم ﻋﻠﯿﻪ ﻇﻠﻢ و. ﺑﯿﺪاد و ﺣﻖ ﺗﻠﻔﯽ ﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣ. ﺖ ﻫﺎي. ﺟﺒﺎ. ر. و ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻌﻨﺎن در ﺟﺮﯾﺎن. ﺗﺎرﯾﺦ و ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻧﺴﺎن …

اعلامیه های جهانی حقوق بشر مبتکر حقوق بشر نبوده بلکه ادیان الهی به ویژه اسلام …. در مورد آزادی دین و مذهب باید یادآور شد که از نظر اسلام زندگی انسان منحصر به زندگی …

حقوق بشر در جهان امروز، بیش از آنکه یک آرزو و خواست حقوقی باشد، ابزاری سیاسی برای فشار غربی‌ها بر جهان غیرغربی می‌باشد. به رغم این، می‌توان با رویکردی علمی، …

این مقاله سه موضوع اصلی را که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر مطرح گردیده مورد بررسی قرار داده است و آنها را از دیدگاه اسلام مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. موضوع‌های مذکور …

برچسب‌ها:, , , ,