VAFE

تبیین نسبی بودن هوای نفس، به حسب شخصیّت و مقام – آیت الله وفسی

آیت الله وفسی.

قرآن کریم آیات فراوانی را به انسان و بیان اوصاف و ویژگی‏های او اختصاص داده است. … به نظر ایشان، آن‏همه مقام و شخصیت و ارزش انسان مشروط به این است که تحت نظر رهبران …. آیت‏اللّه جوادی آملی پس از بیان قلمرو فطرت و در تبیین قلمرو طبیعت، شئون انسان را …. به نظر این عده نیز آنچه قرآن هوای نفس می‏خواند و نکوهش می‏کند، ماندن در ساحت …

واژه عشق در ادبیات فارسی به ویژه ادبیات غنایی، پایگاه و اهمیتی ویژه و والا دارد و بسیاری از … در توصیف کلمه عشق ممکن است عشق به یک نفس یا عقیده، عشق به یک قانون یا مؤسسه، … به علت پیچیدگی مفهوم عشق و انتزاعی بودن آن معمولاً بحث در مورد آن به … برتراند راسل عشق را یک «ارزش مطلق» می‌داند که در برابر ارزش نسبی قرار دارد.

در دیدگاه آیت الله خامنه ای در فرآیند پنج مرحله ای تحقق کامل اهداف … دولت را متصِّف به اسلامی بودن یا نبودن آن می نماید «عملکرد و جهت گیری … آیت الله خامنه ای با تبیین فرآیند پنج گانه انقلاب اسلامی (انقلاب …. پیوند دین و سیاست: در دیدگاه مقام معظم رهبری، اسلام یک دین سیاسی …… متن حدیث کساء با ترجمه فارسی.

پیام مبسوط آیة ﷲ العظمی جوادی آملی به ‌مناسبت درگذشت آیةﷲ العظمی موسوی اردبیلی. ….. شد که رأی نیاورد؛ باز شورایی بودن رهبری با عضویت همین آقایان به ‌اضافۀ آقای سیّد احمد … نقل این خاطره، حال و هوای مجلس را عوض کرد و همۀ آقایان غیر ‌از دو نفر، به آقای …… گاهی مقام‌ و موقعیت بعضی‌ آدم‌ها به آنها شخصیت می‌دهد؛ مثلاً چون رئیس قوۀ قضائیه …

آیت الله صادق لاریجانی گفت :صداوسیما موجب الگو شدن افراد سطحی و کم مایه … English; |; العربية; |; فارسی … رئیس قوه قضاییه افزود: بحث الگو بودن ائمه معصومین (ع) و حضرت … آیت الله آملی لاریجانی در ادامه به طرح و تبیین بحرانی جهانی به نام … نوعی نسبی گرایی ارزش هاست که باعث «نفی الگوهای متعالی» می شود.

معرفي كتابِ قلب روحانی و نقش آن در مدیریت و تعلیم و تربیت به گزارش … با توجه به صحبت حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی، قلب، صورت جامع روح است؛ … اگر قلب تربیت شود، غرایز زیستی در آن کنترل می‌شود و هوای نفس به قلب، غلبه نمی‌کند. …. و به سبب ظرف محدود و عینی بودن آن، شناخت ذهن، نسبی و موضعی است و نمی‌تواند با …

بنابراین عشق، محور «بودن»، مبنای «شدن» و ملاک «شهود کردن» است و انسان بدون …. بینش ظریف مرحوم آیت‌الله شاه‌آبادی، گوشه‌هایی از «چیستی عشق» را تبیین کرده و بارقه‌ای از … مراد از فطرت ثانیه، احتجاب فطرت عشق است از معشوق حقیقی به حسب شهوات و …. مقام منیع نیز بر اساس تفکر مرحوم شاه‌آبادی بر اثر متوجه ساختن وجه نفس به …

دیدار جمعی از دانشجویان دانشگاه معارف اسالمی با مقام معظم. رهربی/2 … کرسی ترویجی »تبیین تاریخی و فرا تاریخی نقش امامان معصوم)ع( در … حـرضت آیـت اللـه خامنـه ای در ابتـدای سـخنان خـود گفتنـد: خیلـی خوش آمدید … انقـالب بـودن بیـرون بیاورنـد و ایـن معانـی را در آن کمرنـگ کننـد. بـه هـر حـال …… طوفان، هوایِ نوحِ نبی، در کنار طور.

مقاله حاضر درصدد است به چگونگي آزادي مخالفان سياسي در حكومت علي(ع) بپردازد. بدون شك …. رهايي از قيد شيطان و هواي نفس و خروج از بندگي جاه و مقام و درهم و دينار.

مرحوم حاج شيخ فضل‏اللَّه هم از شخصيت‏هاي مشروطه بود. …. در اوائل شور انقلاب اسلامي ايران به درخواست حضرت آيت‏اللَّه العظمي آقاي …. “انّ فرعون علا في الارض و جعل اهلها شيعا. … اينهايي هم كه مي‏گفتم نه براي هواي نفس بلكه براي خدا است. …… خود را بر حسب تحليل اطلاعات پردازشي فعال كنند» و «از طريق رضايت‏بخشي نسبي عمل مي‏كنند».

به نظر ایشان، آن همه مقام و شخصیت و ارزش انسان مشروط به این است كه تحت نظر رهبران الهی …. الهی و فرع بودن طبیعت رفاه طلب آدمی، روشن می شود كه گرایش انسان به لحاظ اصل … آیت اللّه جوادی آملی پس از بیان قلمرو فطرت و در تبیین قلمرو طبیعت، شئون …. به نظر این عده نیز آنچه قرآن هوای نفس می خواند و نكوهش می كند، ماندن در ساحت نفس …

عقل غیر مطلق …

1392/12/20 …… مبارزه را از جهاد بودن خارج می‌کند و به مبارزه‌ی برای قدرت و برای هوای نفس تبدیل می‌کند.

عرفان در اين زمينه نسبت به ساير علوم مشابه در صدر جدول قرار دارد. … البته تذکر اين نکته بايسته است که بين «به دنبال ننگ بودن» و بين «به …. بزرگي سه شخصيت عرفاني شيخ محمود شبستري (سرايندة اشعار گلشن راز)، … بت: ۱ـ مقصود و معشوق ۲ـ جسم و مادّه ۳ـ هوا و هوس ۴ـ نفس امّاره ۵ـ وحدت ۶ـ مظهر عشق که عشق همان حقيقت مطلقه است.

بالاتر از آنها زيبايي نفس به دانش و حكمت است و اصل زيبايي، صفت خداست. ….. به حسب معمول، نظريه «بيان بودن هنر»، نظريه‏اي بوده است در خصوص آنچه هنرمند تجربه مي …. همچنين مي توان گفت فلسفة هنر به تبيين مبادي و مباني غير هنري هنر يا مباني ….. در دين اسلام، عقل، كلام اللّه و عترت اهل بيت عليهم السلام، اصول اعتقادي و بايدها و …

آیت‌الله رشاد در ادامه با تمسک به حکمت باری و شارع در تکوین و تشریع، و تأکید بر حکیمانگی … من برای شخص و شخصیت ایشان، به اعتبار فضائل خود او و به اعتبار مقام والد … و اگر مراد ایشان از فقه شریعت نفس الامری است باید عرض کنیم. …. و تبیین کنند، و نظامات فقهیه مانند اصل مسائل فقهیه اجتهادی‌اند و می‌تواند حسب اجتهادات و …

ﺷﺨﺼﻴﺖ. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه. : دﻛﺘﺮ. ﻣﻬﺪي. ﺧﻮروش. (. اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ. واﺣﺪ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺷﻬﺮ. ) 1394 …… ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﻮدن ﺑﺮاي ﻓﺮدي ﺑﻜﺎر … ﻧﻔﺲ ﻳﺎ روان ﮔﻮﻳﻨﺪ و ﺷﺨﺼﻴﺖ …. ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل رﺳﻴﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻧﺴـﺒﻲ ﺣـﺎوي …… ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ….. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮداﻧﮕﺎره، اﺣﺴﺎس دﺷﻤﻨﻲ و ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺎم و ﻗـﺪرت، ﺑـﻪ …… ﻫﺎي و ﺻﻔﺎت رواﻧﻲ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ،. ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ رﻓﺘﺎر،. ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي و. ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﺖ. آ. دﻣﻴﺎن ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ.

23 – ذكر برخي از انديشه‌هاي سياسي علّامه طهراني و اعتراف بزرگان به متقن بودن وجامعیّت سخنان ايشان. … نحوۀ برخورد اميرالمؤمنين عليه السلام با طلحه و زبير كه در طمع رسيدن به مقام و مال … 10 – پايه و اساس حركت سقيفه بر محوريّت نفس و ارزشهاي مادّي بوده است. … 20 – پيشنهاد مرحوم علّامه طهراني به آيت الله خميني مبني بر عفو عمومي بعد از …

«فلسفة نظري تاريخ» علمي است كه به متن رويدادها و وقايع گذشته ـ و نه روايت و … آن از مباني، روش ها و معيارهاي علمي بودنِ تبيين هاي تاريخي سخن به ميان آمده است (ر. … اين دو شخصيت از يك سو، با ادبيات، مسائل و صاحب نظران و نظريات مطرح در …. ثانياً، سخن شهيد مطهري دربارة نحوة تركيب نفس انساني، به لحاظ فلسفي …

برای آسان سازی در روش ساخت نظری از طریق تركيب نظام مند باشد برای تبیین و ارائه الگوی … آیت الله جوادی آملی در بیان معنای کرامت آورده اند: کرامت همان نزاهت از پستی و … بر زمین بساید، می توان گفت به مقام «کرامت» رسیده است؛ یعنی انسان هر چه به … پیامبر مکرم اسلام(ص) اساس رشد و اصلاح امت را بر پرورش و ایجاد کرامت و عزت نفس.

داشت که او مقام خود را به عنوان نخستین فیلسوف یونانی، از این امر به دست آورد که …. هوا بود. گفته می. شود شاید این نظریه با توجه به نقش و جایگاه تنفس در حیات …… دموکریتوس به یکپا. رچه بودن و غ. ایت. داشتن جهان عقیده نداشت و آن را متشکل از …… نظر آنان، معرفت نفس همان تعریف لذت و جستجوی لذت است …… اهلل علیه و آله و سلم که. ».

برچسب‌ها:, , , ,