VAFE

تاثیر فضای مدرسه بر دانش آموزان

پس ازمحیط خانواده ، مدرسه نقش بسیار مهمی در پرورش و استعدادیابی کودکان بر عهده دارد و از عوامل مهم تربیتی و سازنده معیارها و ارزشهای ذهنی و تفکر و راه و…

فضای فیزیکی مدارس … فضاى فيزيکى مدرسه، نه تنها يک محيط خشک و بى‌روح و فاقد تأثير در فرآيند … نام مدرسه حاوى پيام و ارزش براى دانش‌آموزان و اولياء آنان است.

تأثیر عوامل فیزیکی کلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان … همچنین مشخص شد كه فضاهای آموزشی مدارس كنونی ما با ویژگیهای روانی كودكان و نوجوانان سازگار نیست. … وب[۷] (۱۹۷۶) در تحقیقی، تأثیر محیط فیزیكی مدرسه را در مقایسه با تسهیلات …

هدف از تالیف این مقاله این می باشد که به این سوال در طول مقاله پاسخ داده شود که آیا فضای فیزیکی محیط مدرسه در پرورش خلاقیت در دانش آموزان ابتدایی تاثیر گذار خواهد …

چکیده. مدرسه همواره کانون تحولات فرهنگی و اجتماعی جامعه بوده و همواره تاثیرات مهمی در فعالیت، حیاط و پویایی علمی جامعه دارد. در سالهای اخیر با توجه به رشد روز افزون و …

ديدگاه دانش آموزان دبيرستان هاي مطلوب و نامطلوب نسبت به رنگ فضاي آموزشي و راه هاي … تاثير فضاي آموزشي مدارس بر يادگيري دانش آموزان از ديدگاه روان شناسي محيط …

تأثیر فضای فیزیکی مدارس بر پیشرفت. تحصیلی دانش. آموزان. مقطع. ابتدایی. )مطالعه موردی:دبستان های شهرستان اسفراین(. حسین. فتحی. 1*. ، سعید عنایتی. 2.

تاثیر فضای آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دخترانه مدارس ابتدایی … مدرسه شاداب ( متغییر مستقل ) تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی ( متغیر وابسته ).

هویت و روح اصلی یک مدرسه، فضای آموزشی آن است. چگونگی طراحی فضای آموزشی مدارس یکی از پارامترهای موثر و تعیین کننده ی احساس و رفتار کاربران آن می باشد.

طراحی فضای آموزشی چه تاثیری بر نحوه یادگیری دانش آموزان دارد؟ … توانستیم رابطه میان حجم فضای سبز اطراف مدرسه و رشد شناختی دانش آموزان را تحلیل و آنالیز کنیم.

بهبود جو روانی مدارس که بر یادگیری دانش آموزان تأثیرگذار است، نیازمند ارتقای کمی و … ابزار تحقیق پرسش نامه است که بین 120 نفر از دانش آموزان داوطلب در سه مدرسه … همچنین در محیط کلاسی با توجه به اهمیت آن به عنوان یکی از فضاهای درونی، اعمال …

تاثیر مثبت فضای سبز بر عملکرد حافظه دانش آموز … در نهایت توانستیم رابطه میان حجم فضای سبز اطراف مدرسه و رشد شناختی دانش آموزان را تحلیل و آنالیز کنیم.

تاثیر. اجتناب. ناپذير فضا بر فر. د، نیازمند طراحي ويژه است. بدين. معني که فعالیت. های آموزشي و پرورشي مدرسه بايستي. در فضاهای مناسب و دارای ابعاد استاندارد و …

مدرسه یک مرکز اجتماعی است و اساسی‌ترین هدف آن یادگیری مفاهیم درسی و آموزش رفتار اجتماعی مطلوب است. رفتار مرتبط با کالبدی است که انسان در آن محیط قرار …

نقش محیط مدرسه در ایجاد علایق دانش آموزان و چگونگی تاثیر بر رفتار آنان …. اهمیت دادن به فضاهای آموزشی و رعایت اصول و استانداردهای مربوط به آن در …

اهميت دادن به فضاهاي آموزشي و رعايت اصول و استانداردهاي مربوط به آن در طراحي اين مراكز …. مدرسه، محیطی برای شکوفایی استعداد دانش‌آموزان و خودشناسی است و علایق و …

تاثیر فضای آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دخترانه مدارس ابتدایی … مدرسه شاداب ( متغییر مستقل ) تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی ( متغیر وابسته )

آیا رابطه‌ای بین جو و محیط مدرسه و موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان وجود دارد؟ … نمایشنامه نیز کار پرخرجی نیست اما بر ایجاد فضای شاد و تشویق کننده در مدرسه موثر است.

تاثیر رنگ کلاس بر یادگیری دانش آموزان عنوان مقاله حاضر می باشد که در آن … از رنگ های مختلف در کلاس ها، فضاهای آموزشی و دیوار نگارهای حیاط مدرسه، …

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر عناصرمعماری(رنگ و بافت ومصالح) فضای ورزشی مدارس بر میزان تمایل دانش آموزان به فعالیت بدنی می باشد روش شناسی: بر روی …

وینینگ[18] (2006) مطالعه‌ای را در مدارس غرب فیلادلفیا در راستای بررسی اثر محیط داخلی و طراحی فضای مدرسه بر پیشرفت و نگرش دانش‌آموزان انجام داد. حوزهی متمرکز …

در این پرسش‌نامه دو عامل حس تعلق به مدرسه و ارتباط با فضای سبز مدرسه (به همراه … شاهد این امر متناسب بودن سطح فضای سبز مدارس با حس تعلق دانش‌آموزان است که از …

بررسی‌ها نشان می‌دهد فرایند آموزش در تعامل با فضای باز، به دلیل فضاهای گردهم‌آورنده، امکان تمرین کار گروهی و مشارکت بیشتر دانش‌آموزان، انعطاف‌پذیری و امکان …

کیفیت فضای آموزشی میتواند زمینه ساز پیشرفت تحصیلی دانش … آموزش و به تبع آن محیط های آموزشی بیشترین اثر و نقش را بر ذهنیت و …. آموزان و القای حس لازم برای حضورو مشارکت و تعلق خاطر با فضای مدرسه پرداخته می شود.

ﺗـﺄﺛﯿﺮ. ﻓﻀﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش و رﻓﺘﺎر داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺳﺒﺐ راﺑﻄﻪ. اي. ﺑﺴـﯿﺎر. ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻣﯿﺎن … 160000. داﻧﺶ. آﻣﻮز ﻣﺪرﺳﻪ. اي را در اﯾـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ. ﻗﺮار داد، ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام.

آیا رابطه ای بین جو و محیط مدرسه و موفقیت تحصیلی دانش آموزان وجود دارد؟ … دیوارها و نیمکت ها، رسیدگی به باغچه و فضای سبز حیاط مدرسه و همچنین …

4. حرارت. و. تهویه. کالس؛.

تردیدی نیست فضای آموزش و تجهیزات یکی از مهم‌ترین عوامل توانمند‌سازی مدرسه است که نقش تأثیرگذاری بر کیفیت آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان …

برچسب‌ها:, , ,