VAFE

بیمه آتش سوزی اماکن اداری-تجاری(غیر صنعتی)

تمامی اصناف، اتحادیه ها و اماکن اداری باید از بیمه آتش سوزی اداری تجاری به منظور حمایت … در این نوع بیمه فرد بیمه گذار می تواند برای واحدهای غیر صنعتی خود علاوه بر …

مراکز غیرصنعتی مشتمل بر کلیه فروشگاه‌های تجاری، تعمیرگاه‌ها، بیمارستان‌ها، اماکن عمومی، ساختمان‌های اداری، بنگاه‌های معاملاتی، مراکز پخش دارو، فروشگاه‌های مواد …

آتش سوزی اماکن اداری – تجاری (غیر صنعتی). آتش سوزی اماکن صنعتی. بیمه آتش سوزی خسارت های ناشی از آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه و خطرات اضافی (سیل،زلزله و …) …

بیمه نامه آتش سوزی مراکز غیرصنعتی شامل کلیه فروشگاه‌های تجاری، تعمیرگاه‌ها، بیمارستان‌ها، اماکن عمومی، ساختمان‌های اداری، بنگاه‌های معاملاتی، مراکز پخش دارو، …

بیمه نامه آتش سوزی مراکز غیرصنعتی شامل کلیه فروشگاه‌های تجاری، تعمیرگاه‌ها، بیمارستان‌ها، اماکن عمومی، ساختمان‌های اداری، بنگاه‌های معاملاتی، مراکز پخش دارو، …

بیمه نامه آتش سوزی مراکز غیرصنعتی شامل کلیه فروشگاه‌های تجاری، تعمیرگاه‌ها، بیمارستان‌ها، اماکن عمومی، ساختمان‌های اداری، بنگاه‌های معاملاتی، مراکز پخش دارو، …

ج) بيمه آتش سوزي مراكز غير صنعتي در اين نوع بيمه نامه مراكز تجاري از قبيل فروشگاهاي تجاري، تعميرگاه ها ، اماكن عمومي، ساختمانهاي اداري، بنگاههاي معاملاتي، مراكز …

بیمه آتش سوزی مراکز غیرصنعتی. مراکز غیرصنعتی مشتمل بر کلیه فروشگاه‌های تجاری، تعمیرگاه‌ها، بیمارستان‌ها، اماکن عمومی، ساختمان‌های اداری، بنگاه‌های معاملاتی، …

بیمه آتش سوزی اماکن تجاری و اداری یکی از بیمه نامه های ضروری برای هر کسب و … حق بیمه آتش سوزی برای ساختمان های تجاری و اداری و صنعتی (غیر …

به طور کلی اماکن و مراکزی که در بیمه آتش سوزی تحت پوشش قرار می گیرند به ۴ بخش تقسیم می شوند: … مراکز غیر صنعتی شامل کلیه فروشگاه های تجاری، تعمیرگاه ها، بیمارستان ها، اماکن عمومی، ساختمان های اداری، بنگاه های معاملاتی، مراکز پخش دارو، …

تجاري ) … نكته مهم : نكته اي كه در همه بيمه ها مهم مي باشد ولي در بيمه آتش سوزي حتما بايد مورد … آتش سوزي اماكن مسكوني.

بیمه زلزله، ترکیدگی لوله آب از پوشش های اختیاری بیمه آتش سوزی هستند. … همچنین برای کسانی که در مناطق سردسیر ساکن هستند پوشش ریزش سقف ناشی از سنگینی … ساختمان غیر صنعتی شامل واحدهای تجاری، اداری، رفاهی، آموزشی، خدماتی و انبارها …

این نوع بیمه نامه،در برگیرنده انبارهای اختصاصی،واحدهای اداری ،تجاری مشتمل،برکلیه فروشگاههای تجاری، تعمیرگاه ها، بیمارستان ها، اماکن عمومی، ساختمان های اداری، …

این بیمه آتش سوزی مخصوص واحدهای تجاری، ادارات، مکان‌های خدماتی، ادارات فرهنگی، مراکز درمانی و… است که در مطابق بیمه‌نامه در مقابل خطر آتش‌سوزی و …

بیمه آتش سوزی با چاشنی بیمه زلزله، سیل، طوفان و ترکیدگی لوله آب! روزانه ۵۵ آتش … ب) آتش سوزی اماکن اداری – تجاری (غیر صنعتی). ج) آتش …

بیمه نامه آتش سوزی مراکز غیرصنعتی شامل کلیه فروشگاه‌های تجاری، تعمیرگاه‌ها، بیمارستان‌ها، اماکن عمومی، ساختمان‌های اداری، بنگاه‌های معاملاتی، …

بیمه آتش سوزی با هدف تأمین امنیت خاطر شما در برابر بیم ناشی از احتمال وقوع حریق و … صنعتی; بیمه آتش سوزی انبارها و مراکز غیر صنعتی (مانند اماکن تجاری، اداری، …

. ﺗﺠﺎري. (. ﻏﻴﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ. ) آﺗﺶ ﺳﻮزي اﻣﺎﻛﻦ ﺻﻨﻌﺘﻲ. ﺧﻄﺮات ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزي.

بیمه آتش سوزی غیر صنعتی: که شامل واحد های تجاری،فروشگاه‌های تجاری، تعمیرگاه‌ها، بیمارستان‌ها، اماکن عمومی، ساختمان‌های اداری، بنگاه‌های معاملاتی، مراکز پخش دارو، …

ساختمان غیر صنعتی شامل واحدهای تجاری، اداری، رفاهی، آموزشی، خدماتی و …

برچسب‌ها:, , , ,