VAFE

بیا تا قدر هم بیشتر بدانیم

Rumi — ‘بیا تا قدر یک دیگر بدانیمکه تا ناگه ز یک دیگر نمانیمچو مؤمن آینه مؤمن یقین شدچرا با آینه ما … سگی بگذار ما هم مردمانیم … Read more quotes from Rumi.

بیا تا قدر همدیگر بدانیم, که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم. چو مؤمن آینه مؤمن … کریمان جان فدای دوست کردند, سگی بگذار ما هم مردمانیم. فسون قل اعوذ و قل هو …

۲۴. ۰ 1,234 … کریمان جان فدای دوست کردند سگی بگذار ما هم مردمانیم. فسون قل اعوذ و قل هو الله چرا در عشق همدیگر …

بیا تا قدر یک دیگر بدانیم که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم. … سگی بگذار ما هم مردمانیم فسون قل اعوذ و قل هو الله چرا در عشق همدیگر نخوانیم غرض‌ها تیره …

بیا تا قدر یک دیگر بدانیم که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم :icon_gol: … درسته ، قدر و ارزش با هم بودنو نمي دونيم ولي يه سري استثنا هم وجود داره.

بیا تا قدر یک دیگر بدانیم که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم چو مؤمن آینه مؤمن یقین شد چرا با آینه ما روگرانیم کریمان جان فدای دوست کردند سگی بگذار ما هم مردمانیم فسون قل اعوذ و قل هو الله چرا در عشق همدیگر نخوانیم … No more border wall.

شعر درباره شب قدر اعمال مستحبی شب قدر اشعار شب قدر,شب قدر در شعر,شبهای قدر,شعر شبهای قدر,شب قدر,اعمال شب قدر,شعر شب قدر. … سال‌ها از تو بی‌خبر گشتم…/مناجات · بیشتر ». . شب قدر است بیا قدر بدانیم کمی … آه را تا ملکوتش برسانیم کمی.

بیا تا قدر یک دیگر بدانیم که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم چو ممن آینه ممن یقین شد چرا با آینه ما روگرانیم کریمان جان فدای دوست کردند سگی بگذار ما هم …

برچسب‌ها:, , ,