VAFE

بهره مندی برابر و حقوق بشری یکسان برای همه

در این راستا ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می ‏دارد: … «برابری در مقابل قانون»، «برابری در بهره‏ مندی از آزادی و احترام مدنی»، «برابری در بهره‏ … بدین معنا است که قوانین بنیادی دولت باید به طور یکسان و برابر شامل همه کس شود.

درباره می کنوانسیون به فعالیت های سازمان ملل متحد در زمینه ی حقوق بشر زنان، دلایل … مفهوم برابری معنایی بسیار فراتر از رفتاری یکسان با همه ی اشخاص دارد. …. حکومت های عضو به ویژه متعهد می شوند که حقوق برابر مردان و زنان را برای بهره مندی از همه ی.

ویژگی‌های حقوق بشر: مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق … محدودیت، و محرومیت در بهره‌مندی از این حقوق ندارند و این حق‌ها قابل نقض نیستند. … از آنجایی‌که به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر همه اعضای …. به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق برابر و مسلم همه اعضای خانواده بشری اساس …

( ب) با شناسايي اين كه سازمان ملل در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي بين المللي … معلول و در قواعد استاندارد در خصوص يكسان سازي فرصتها براي افراد داراي معلوليت در … و تضمين بهره مندي برابر و كامل افراد داراي معلوليت از كليه حقوق بشر و آزاديهاي …… دبير كل متعاقبا فهرستي از اسامي همه نامزدها ، به ترتيب حروف القبا، و با ذكر نام …

دو حوزه نخســت يعنی حوزه هاي مدنی و سیاســی میان حقوق بشر و …. جامعه، بايد تقريباً جنبه هاي يکسان و برابر فرهنگی و نیز بهر ه مندي برابر براي. افراد دارای اســتعداد و … استعدادهاي طبیعي و بهره مندي از آن ها تحت تأثیر همه انواع شرايط اجتماعي. و نگرش …

به این دلیل حقوق انسان ها باید در همه جا یکسان اجرا شود وبین افراد در … با توجه به این مسأله که اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر بر کرامت ذاتی انسان … حقوق انسان ها رابطه مستقیمی با شرافت وطبیعت آن ها دارد، وچون طبیعت انسان ها برابر است هیچ ….. از جنس واحدی هستند، در بهره مندی از استعدادهای خلاقه انسانی وحقوق فردی …

با توجه به اينكه اعلاميه جهاني حقوق بشر اصل جايز نبودن تبعيض را تأييد نموده و اعلام … بين‌المللي حقوق بشر موظف‌اند برابري حقوق زن و مرد در بهره‌مندي از كليه حقوق ….. حقوق برابر خواهند داد و در همه مراحل دادرسي در دادگاه‌ها و مراجع قضائي با‌ آنان يكسان …

هدف نهایی این مطالعه، نشان دادن اقتضاء مندی و تاریخی بودن پديدة حقوق بشر است.| … حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به هم مرتبط و همه از اهمیت یکسانی ….. تأثیری بر بهره مندی برابر انسانها از حقوق و آزادی های اساسی نمی گذارد. برای مثال …

با عنایت به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر اصل قابل قبول نبودن تبعیض را تأیید نموده، اعلام می‌دارد که کلیه افراد بشر آزاد به دنیا آمده و از نظر منزلت و حقوق یکسان بوده و … حقوق بشر متعهد به تضمین حقوق برابر زنان و مردان در بهره‌مندی از کلیه …. دولت‌های عضو باید اقدامات لازم را برای رفع تبعیض علیه زنان در همه امور …

بشراصل جایز نبودن تبعیض را تایید نموده و اعلام می کند که همه افراد بشر آزاد به دنیا آمده اند، … عضو میثاق ها بین المللی حقوق بشرموظفند برابری حقوق زن و مرد در بهره مندی از کلیه حقوق …. کشور به عمل خواهند آورد و، به ویژه حقوق زیر را برای زنان ، برابر با مردان … چ ( امکانات یکسان برای شرکت فعال زنان در ورزش و تربیت بدنی.

با عنايت‌ به‌ اينكه‌ اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر اصل‌ قابل‌ قبول‌ نبودن‌ تبعيض‌ را تأييد نموده‌، … كه‌ كليه‌ افراد بشر آزاد به‌ دنيا آمده‌ و از نظر منزلت‌ و حقوق‌ يكسان‌ بوده‌ و بدون‌ هيچگونه‌ … بين‌المللي‌ حقوق‌ بشر متعهد به‌ تضمين‌ حقوق‌ برابر زنان‌ و مردان‌ در بهره‌مندي‌ از …

کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت یک معاهده‌ی حقوق بشر بین‌المللی است که قصد … ملل متحد که منزلت و ارزش ذاتی و حقوق برابر و لاینفک همه اعضای خانواده بشری را … به منظور آن که فرصت‌ها برای افراد دارای معلولیت بیشتر یکسان گردد. … حمایت و تضمین بهره‌مندی برابر و کامل افراد دارای معلولیت از کلیه حقوق بشر …

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر ديباچه از آن جا که شناسايی حيثيت و … يا هر وضعيت ديگر، از تمام حقوق و همه آزادی‌های ذکرشده در اين اعلاميه بهره مند گردد. … همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی هيچ تبعيضی از حمايت يکسان …

کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت یک معاهده‌ی حقوق بشر بین‌المللی است که قصد در … و ارزش ذاتی و حقوق برابر و لاینفک همه اعضای خانواده بشری را بعنوان بنیان آزادی، … و بین المللی بمنظور آنکه فرصتها برای افراد دارای معلولیت بیشتر یکسان گردد … شناسایی، بهره مندی یا اعمال کلیه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین بر مبنای برابر …

بیانیه معاونت حقوق بشر و امور بین الملل به مناسب روز جهانی حقوق بشر … منزلت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر برای همه اعضای خانواده بشری را به عنوان … ایران، احترام به حقوق بشر، برابری همگان در برابر قانون، حقوق همه جانبه افراد اعم از … حقوق شهروندی و حق بهره مندی از هوای پاک · بازدید معاون حقوق بشر و امور بین …

بمنظور آنکه فرصتها برای افراد دارای معلولیت بیشتر یکسان گردد … و تضمین بهره مندی برابر و کامل افراد دارای معلولیت از کلیه حقوق بشر و آزادیهای …… دبیر کل متعاقبا فهرستی از اسامی همه نامزدها ، به ترتیب حروف القبا، و با ذکر …

حمایت از حق افراد دارای معلولیت جهت رأی دادن به طور مخفی و بدون هراس در انتخابات و همه …

انسان مدرن كه خود را مُحِقّ مي داند به هر ميزاني كه از حقوق بهره مند مي گردد نسبت به تكاليف خويش نيز بايد گردن … سواء”؛ [9] همه در برابر حق بايد يكسان و برابر باشند و هيچ كس را بر ديگري امتيازي نيست. … قرنها قبل از آنكه تساوي مردم در برابر قانون در ماده هفت اعلاميه جهاني حقوق بشر …… زمين گيران در بهره مندي از خدمات امدادي حكومت است:.

حق بر تأمین اجتماعی چه جایگاهی در نظام بین المللی حقوق بشر دارد؟ ارکان و مفهوم …. حمایتی یکسان برای همه، بدون ارتباط با نقشی که هر. فرد در جامعه دارد به عبارت … خاص آن است نه عام و بیشتر بر بهره مندی اعضای جامعه از مزایای اقتصادی در هنگام بروز. مشکلات تأکید … در مورد حمایت یکسان و برابر از «اتباع بیگانه». همانند اتباع داخلی …

با عنايت به اينکه منشور ملل متحد بر پايبندی حقوق اساسی بشر، مقام و … می‏دارد که کليه افراد بشر آزاد به دنيا آمده و از نظر منزلت و حقوق يکسان … حقوق بشر متعهد به تضمين حقوق برابر زنان و مردان در بهره مندی از کليه …. رأی دادن در کليه انتخابات و همه پرسی‏های عمومی و داشتن شرايط نامزدی در همة اجتماعات منتخب عمومی؛

اصلی از قانون اساسی را بیان می کند که در آن همه افراد ملت اعم زن و مرد را یکسان می داند. اما هدف این مقاله را بهره مندی زنان از تضمینات یک دادرسی عادلانه می داند. … و این وظیفه دولت‌هاست که با پیش‌بینی سازوکارهای مناسب از حقوق اساسی شهروندان خود در برابر.

بررسی ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران … از حقوق مساوی و حمایت یکسان زن و مرد در برابر قانون و برخورداری از همه حقوق با رعایت موازین اسلامی اشاره شده است. …. نابرابری قانونی در بهره مندی از ارث براساس مذهب

در اعمال ميثاق و بهره مندي و برخورداري همه افراد از مفاد و حقوق مندرج در ميثاق، اصل بر … تصميم مجمع عمومي در مورد گنجاندن حقوق برابر زنان و مردان در تمتع از حقوق بشري دانست، … حق کار و اشتغال و شرايط عادلانه و يکسان و مطلوب کار;.

شهردار اصفهان گفت: توجه، نگاه و برنامه‌های شهرداری ضمن حفظ حقوق همه شهروندان … وی با بیان اینکه در کتاب نهج البلاغه به عنوان منظومه بزرگ بشری، کرامت … گفت همه در برابر بهره مندی از نعمت های الهی از حقوق یکسان برخوردار هستند.

برچسب‌ها:, , , ,