VAFE

برگزاری برنامه های صبحگاهی بانشاط و پربار همراه با موسیقی و ورزش

برگزاري برنامه هاي صبحگاهي بانشاط و پربار همراه با موسيقي و ورزش.

برگزاری برنامه های صبحگاهی بانشاط و پربار همراه با موسیقی و ورزش.

کمک جهت رفع مشکلات دانش …

روي …

برگزاری برنامه های صبحگاهی بانشاط و پربار همراه با موسیقی و ورزش.

برگزاري برنامه هاي صبحگاهي بانشاط و پربار همراه با موسيقي و ورزش

روي آوردن به روش …

مدرسه شاد.

کمک جهت رفع …

روی آوردن به روش های سنتی و پرورشی در محیط مدرسه و اجرای یک برنامه جدید در هر روز یا …

کمک جهت …

ایجاد …

برگزاری برنامه های صبحگاهی بانشاط و پربار همراه با موسیقی و ورزش …

کمک جهت رفع …

كمك جهت رفع …

کمک جهت رفع …

برگزاری برنامه های صبحگاهی بانشاط و پربار همراه با موسیقی و ورزش

برگزاري برنامه هاي صبحگاهي بانشاط و پربار همراه با موسيقي و ورزش.

برگزاری برنامه های صبحگاهی بانشاط و پربار همراه با موسیقی و ورزش

برگزاری برنامه های صبحگاهی بانشاط و پربار همراه با موسیقی و ورزش

توجه به بهداشت … برگزاری برنامه های صبحگاهی بانشاط و پربار همراه با موسیقی و …

۲استفاده از موسیقی و ورزش: ورزش و نرمش صبحگاهی به صورت هماهنگ،همراه با موزیک …

روی آوردن به روش های سنتی و پرورشی در محیط مدرسه و اجرای یک برنامه جدید در هر روز یا …

عضو انجمن جهانی کودکان نابغه و با استعداد WCGCT … به مناسبت های مختلف؛ برگزاري برنامه هاي صبحگاهي بانشاط و پربار همراه با موسيقي و ورزش؛ برگزاری نمایشگاه …

برچسب‌ها:, , , ,