VAFE

ای شیر پیر بسته به زنجیر

اما گلی به بار نیامد. خورشید چشم چشمه و دیگر. آبی به جویبار نیامد. ای شیر پیر بسته به زنجیر. کز بندت ایج عار نیامد. سودت حصار و ، پیک نجاتی.

ای باغبان بهار نیامد. بشکفت پس شکوفه و پژمرد. اما، گلی ، به بار نیامد. خوشید چشم چشمه و دیگر. آبی به جویبار نیامد. ای شیر پیر بسته به زنجیر. کزبندت ایچ عار …

ای شیر پیر بسته به زنجیر. ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ …کزبندت ایچ عار نیاید سودت حصار و پیک نجاتی… سوی تو و آن حصار نیامد… مهدی اخوان ثالث برای محمد مصدق، ۱۳۳۵. تامل.

اما گلی به بار نیامد. خشکید چشم چشمه و دیگر. آبی به جویبار نیامد. ای شیر پیر بسته به زنجیر. کز بندت ایچ عار نیامد. سودت حصار و پیک نجاتی.

امـّا گـلــی بــه بــار نـیـــامــد. خوشـید چشـم چشـمـه و دیـگـر آبــی بــه جــویــبــار نـیــامــد. ای شـیـر پـیـر بسـتـه بـه زنجیـر کز بـنـدت ایــچ عــار نـیــامــد.

بشکفت بس شکوفه و پژمرد امّا گلی به بار نیامد. خوشید چشم چشمه و دیگر آبی به جویبار نیامد. ای شیر پیر بسته به زنجیر کز بندت ایچ عار نیامد. سودت حصار و پیک …

امـّا گـلــی بــه بــار نـیـــامــد. خوشـید چشـم چشـمـه و دیـگـر آبــی بــه جــویــبــار نـیــامــد. ای شـیـر پـیـر بسـتـه بـه زنجیـر کز بـنـدت ایــچ عــار نـیــامــد.

آبی به جویبار نیامد ای شیر پیر بسته به زنجیر کز بندت ایچ عار نیامد سودت حصار و پیک نجاتی سوی تو وان حصار نیامد زی تشنه کشتگاه نجیبت

باغبان (ای شیر پیر بسته به زنجیر ، از بندت هیچ عار نیامد) اجرای گروه … نــیــامــد/ سوزد دلــم بـه رنـج و شـکـیـبت/ ای بـاغـــبــان بــهــار نــیــامــد/ …

بشکفت بس شکوفه و پژمرد / اما، گلی ، به بار نیامد / خشکید چشمه و دیگر … ای شیر پیر بسته به زنجیر / کز بندت ایچ عار نیامد / سودت حصار و …

به گزارش خبر فوری و به نقل از ایلنا، متن این شعر به شرح زیر است: دیدی دلا که یار نیامد … ای شیر پیر بسته به زنجیر. کز بندت ایچ عار نیامد.

آواز حزن آلود از سپیده رئیس سادات ,ای شیر پیر بسته به زنجیر!

برای پیر محمّد احمدآبادی (دکتر مصدق) « این شعر را برای زنده یاد دکتر … و دیـگـر آبـــی بــه جــویــبــار نــیــامــد ای شـیـر پـیـر بسـتـه بـه زنجیـر …

“تسلی و سلام” قصیده ای است از اخوان از دفتر ارغنون، سروده شده در فروردین ۱۳۳۵. در آغاز این اثر نوشته شده : برای پیر محمد احمد آبادی. البته بعدها اخوان …

اما گلی به بار نیامد. خشکید چشم چشمه و دیگر. آبی به جویبار نیامد. ای شیر پیر بسته به زنجیر. کز بندت ایچ عار نیامد. سودت حصار و پیک نجاتی.

5 Mar …

ای باغبان! بهار نیامد بشکفت بس شکوفه و پژمرد اما گلی به بار نیامد خشکید چشم چشمه و دیگر آبی به جویبار نیامد ای شیر پیر بسته به زنجیر

ای شیر پیر بسته به زنجیر. پس از واقعه ترور امیر کبیر, بی شک تلخ ترین رویداد در تاریخ ملت ایران , کودتای بیست وهشت مرداد است. امریکا که …

تسلی و سلام ــ برای پیر محمد احمدآبادی (محمد مصدق) … شد اسم مصدّق را ببری ؛ این بود که بالای شعر نوشتم : برای پیر محمّد احمدآبادی . … ای شیر پیر بسته به زنجیر

ای باغبان! بهار نیامد بشکفت بس شکوفه و پژمرد اما گلی به بار نیامد خشکید چشم چشمه و دیگر آبی به جویبار نیامد ای شیر پیر بسته به زنجیر

پس از موفقیت کودتا و رسیدن خبر آن به محمدرضا پهلوی، وی که درواقع به … ای شیر پیر بسته به زنجیر/ کزبندت ایچ عار نیاید/ سودت حصار و پیک …

ای شیر سرافراز زبردست خدا, ای تیر شهاب ثاقب شست خدا. آزادم کن ز دست این ….. ما دل به غم تو بسته داریم ای دوست, درد تو بجان خسته داریم ای دوست. گفتی که به …… موزون بستند. پا بسته به زنجیر جنون من بودم, مردم سخنی به پای مجنون بستند ….. جانست مخور. گر نفس ترا عسل نماید بمثل, آن خون دل پیر زنانست مخور …

روزی که دادگاه تجدیدنظر مصدق را به ۳ سال زندان محکوم کرد. … ای شیر پیر بسته به زنجیر؛ نگاهی به اولین روز محاکمه. «در جنوبی تالار باز شد و دکتر …

This entry was posted on 04/03/2019 at 16:04 by @shami.arash . 62 people liked and 10 people left a comment up to now. Show Instagram Profile Power آژنگ …

شیر فلکه شیر قطع و وصل یا تنظیم جریان سیال با دستة دایره ای شکل . فارسی فارسی … را تامین می‌کند. ویتامین D در شیر برای کودکان و زنان شیرده که نیاز بیشتری به کلسیم دارندموجود است . ….. شیر پیره ; مثل شیر پیر. … شیر بسته به زنجیر:

معنی واژهٔ شیر در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب. … حکما تن مرد را تشبیه کرده اند به خانه ای که اندر آن خانه مردی و خوکی و شیری است . (تاریخ بیهقی ). …. شیر پیره ؛ مثل شیر پیر. با صورتی مهیب … شیر بسته به زنجیر : قید زینت …

برچسب‌ها:, , , ,