VAFE

استثناءات غیبت: فسق آشکار

استاد خاتمی نژاد_ استثناءات غیبت: فسق آشکار موسسه عصرظهور اراک، دکتر خاتمی نژاد دو مورد از استثناءات غیبت را میتوانید در این کلیپ …

ویدیو غیبت چه کسی جایز است؟ فاسق چه کسی است؟ از کانال مؤسسه عصرظهور اراک استاد خاتمی نژاد, اراک, عصرظهور, استثنائات, غیبت:فسق, آشکار.

استاد خاتمی نژاد_ استثناءات غیبت: فسق آشکار موسسه عصرظهور اراک، دکتر خاتمی نژاد دو مورد از استثناءات غیبت را میتوانید در این کلیپ بیاموزید.

استثنائات غیبت فسق آشکار. موسسه فرهنگی قرآن و عترت عصرظهور اراک. دنبال کردن …

حکم متجاهر به فسق معمولا همه علماى اخلاق و فقهاى بزرگوار، غیبت متجاهر به فسق یعنى کسى که آشکارا مرتکب گناه مى شود را جزء مستثنیات شمرده اند، و تصریح مى …

برخی از مصادیق استثنائات و موارد غیبت های مجاز عبارتند از: 1. … البته طبق دیدگاه فقهای شیعه درباره متجاهر به فسق باید گفت: غیبتشان جایز است در همان گناهی … علی ای حال از حیث عقل و نقل، در این که آشکار نمودن آنچه موجب خواری و مهانت مؤمن می شود، …

ولی بر اساس مصالح عقلایی در مواردی این امر استثناء شده است که از جمله آنها غیبت شخص متجاهر به فسق است از این رو شناخت صحیح معنای فقهی غیبت و متجاهر به فسق …

گرچه غیبت از گناهان کبیره به شمار مى‏آید؛ اما مواردى هست که از این کلیت استثناء شده و غیبت در آن گونه موارد حرام نیست. … غیبت متجاهر به فسق‏. غیبت افرادی که آشکارا فسق و گناه می‌کنند نیز از موارد حرمت غیبت استثنا شده است.

غیبت عبارت است از عیب‌گویی از کسی در غیاب او به قصد نکوهش و سرزنش . … همچنین بازگو کردن عیب آشکار ؛ خواه برای عموم مردم، مانند نابینایی و لنگی و یا برای …. اظهار فسق آنان نزد حاکم شرع از سوی کسی که از فسق آنان مطلع است، جایز می‌باشد.

بعدازاینکه در اولین استثناء، ادله را ملاحظه کردید وارد در اموری می‌شویم که در ذیل … کسی فسق آشکار داشت و حرمتش ریخته شد، همه آنچه مرتکب می‌شود غیبتش جایز است.

كسى كه علنا فسق و فجور انجام مى دهد، مثلا علنا روزه مى خورد و يا گناه كبيره انجام …

با توجه به اين مقدّمه اينك به ذكر برخى از موارد استثناء اشاره می شود: 1. دادخواهى‏ …. غيبت افرادی که آشکارا فسق و گناه می کنند نیز از موارد حرمت غيبت استثنا شده است.

… عاقل را به بهانه احتمال جواز و استثناء از حرمت در دام این معصیت گرفتار نمی سازد. … پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مؤمنی راکه غیبت آن حرام است، چنین توصیف … وقتی فاسق فسق خود را آشکار نمود حرمتی نداشته و غیبت او جایز است.

متجاهر به فسق: متجاهر به فسق کسی است که آشکارا گناه می کند و از ارتکاب گناه پیش …

پس آیا حرف زدن پشت سر امامان (ع) یا ظالمین به آنها غیبت نیست؟ (کارشناسی آمار) … اما دقت شود که نه تنها مواردی استثناء شده است، بلکه در برخی از امور غیبت واجب نیز شده است. آیا می‌شود گفت: … فسق آشکار غیبت ندارد. اگر کسی …

یک سری موارد استثناء شده مانند، ازدواج و نصیحت و مشاوره که مصلحتی در پیش است؛ … غالباً نظر بر این است که غیبت شخص متظاهر به فسق در موردی که فسق را آشکارا …

ستاد رشاد در درس اخلاق تشریح کرد: انواع غیبت / در چه مواردی غیبت حرام نیست؟ … احکام غیبت بر آن مترتب نمی شود، گفت: اگر کار فردی که متجاهر به فسق است و مثلا در …. و یا حکما استثناء شده و علی رغم اینکه غیبت است غیبت محرم به شمار نمی آید. … است؛ در این صورت گفتن عیب آشکار آن فرد که اطراف جلسه به ظاهر غیبت، مشرف به …

غیبت متجاهر به فسق.

ولی در صورتی که متجاهر به فسق نباشد، می‌فرمایند: امربه‌معروف، نه تنها وجوب … حرمت جهر بالسوء است؛ یعنی آشکارا یک عمل خلاف و ناروایی را آشکارکنی. … شیخ در «غیبت» فهمیده می‌شود؛ ایشان در باب «غیبت» از موارد استثناء، موردی را …

البته این هم بگم که این غیبت نکردن بعضی جاها استثناء هم شده که به موقعش … غیبت شخصی که متجاهر به فسق است، یعنی به طور آشکار ، گناه می …

غیبت کردن یکی از مواردی است که در همواره در دین اسلام بر مذمت آن تاکید … غیبت از کسی که فسقش آشکار باشد نه نهانی، مثل اینکه ظرف شراب را آشکارا در … به قصد اینکه مردم فسق او را بشناسند و به قولش ترتیب اثر ندهند جایز است.

نکتۀ قابل ذکر آن است که گرچه غیبت از گناهان بزرگ اخلاقی و اجتماعی بوده … به فسق باید گفت: در همان گناهی که به آن تجاهر می کنند (آشکار انجام می …

برچسب‌ها:, , , ,