VAFE

آموزه هایی از واقعه غدیر

واقعه غدیر یک مکتب انسان ساز است که آرمان های انسانی بخوبی در آن تبلور یافته است و راه هدایت از گمراهی را مشخص کرده است. غدیر، یکی از …

واقعه غدیر یک مکتب انسان ساز است که آرمان های انسانی بخوبی در آن تبلور یافته است و راه هدایت از گمراهی را مشخص کرده است. غدیر، یکی از …

واقعه غدیر یک مکتب انسان ساز است که آرمان های انسانی بخوبی در آن تبلور … لذا شناخت فرهنگ و آموزه های غدیر، رمز سعادت معنوی انسان های مومن است.

واقعه غدیر یک مکتب انسان ساز است که آرمان های انسانی بخوبی در آن تبلور یافته است و راه هدایت از گمراهی را مشخصکرده است. غدیر، یکی از بزرگترین وقایع تاری…

حجت الاسلام والمسلمین رمضاني درس دوم از آموزه هاي غدير را مشارکت مردم دانست و … واقعه غدير براي اين است که ما مسلمانان وظيفه خود را بهتر بشناسيم .

فرهنگ و آموزه های غدیر چیست؟ …. بازسازی واقعه غدیر در بخش سوق کهگیلویه … سعید برومند زاده بیان کرد: واقعه غدیر بعد از رحلت نبی گرامی اسلام …

واقعه ای که در آن بزرگان صحابه با امام علی(ع) ‌بیعت کردند و این معرفی بنابه … جوانان با مطالعه این اثر می توانند فرهنگ و آموزه های غدیر را در قالبی …

نویسنده : محمد باقر انصاری/ انتشارات : دلیل ما/ عنوان محتوا: واقعه غدیر در قرآن …. آرام‏» قرآن و عرفان، وجوانان با مطالعه این کتاب می توانند فرهنگ و آموزه های غدیر را در …

سخنرانی مذهبی.

امام خمینی(ره) دربارۀ آن واقعه می فرماید: غدیر منحصر به آن زمان نیست، در همه اعـصار بـاید [جـریان داشته] باشد.[1]. تنها با ایـن نـگاه مـی توان از غدیر درس ها …

امام علی(ع) در آموزه‌هایی که عملکرد خویش را بیان می‌کند، بدین امر اشاره کرده …. پیامبر ۱۳ سال اوّل بعثت را در شهر مکه بودند و واقعه غدیر در سال دهم هجرت …

واﻗﻌﺔ ﻏﺪﻳﺮ را در آﻳﻨﺔ اﺷﻌﺎر ﺳﻴﺪ ﺣﻤﻴﺮي ﺑﺮرﺳﻲ. ﻛـﺮده و زارع آﻓـﺮﻳﻦ. 1390(. ) …. و ﺳﺎﻳﺮ آﻣﻮزه. ﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ. دارﻧﺪ؛ ﺑﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻳﻦ. ﺟـﺎ و اﻛﻨـﻮﻧﻲ ﮔﻔﺘﻤـﺎن. ﺗﻜﻴﻪ ﻣﻲ. زﻧﻨﺪ؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺧﺎص را ﺑﻪ. ﻃﺮزي ﻣﻨﺴـﺠﻢ و ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ …

سخنرانی مذهبی.

وی افزود: غدیر و آموزه های دینی خوب شناخته نشد که واقعه جانسوز عاشورا و مصیبت های بعد از آن در اسلام رقم خورد. *دین بدون ولایت ناتمام و ناقص است. به گفته وی، دین …

یکی از درس های غدیر معرفی امام زمان(عج) و شناختاندن او است/ مهدویت و غدیر ارتباط … را به عنوان جانشین و وصی خود معرفی کرد و با واقعه غدیر، دین تکمیل و تمام گردید”.

نویسنده : محمد باقر انصاری/ انتشارات : دلیل ما/ عنوان محتوا: واقعه غدیر در قرآن …. آرام‏» قرآن و عرفان، وجوانان با مطالعه این کتاب می توانند فرهنگ و آموزه های غدیر را در …

سالروز این واقعه در میان شیعیان به عید غدیر شهرت دارد. … اهل سنت این حدیث را به خاطر خصومت های صحابه با علی که در یمن رخ داد میدانند و به همین خاطر تنها آن را به‌منزلهٔ …

دانلود درس هایی از …

تبلیغ غدیر و آموزه های آن که بخش قابل توجه و حساسی از وقایع تاریخ … نتوانسته است غدیر را آنگونه که در شان و جایگاه این واقعه تاریخی است در …

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر لزوم توسعه و ترویج آموزه های علوی و …

رئیس اداره عقیدتی سیاسی ستاد ارتش گفت: واقعه غدیر خم درس های زیادی دارد که ولایت پذیری و وحدت و انسجام اسلامی از مهم ترین آنها است.

حجت‌الاسلام یونس سیدعلوی: ماجرای غدیر در نهضت اسلامی جایگاه رفیع و ارزشمندی … اگر ما از همین آموزه بزرگ اسلامی بتوانیم برای امروز خود درس عبرت …

برخی در این زمان با طرح «کاربردی کردن غدیر» درصدد پیاده کردن پیام های «غدیر» در جامعه اسلامی اند. اینک جا دارد این موضوع به طور دقیق موشکافی و …

آیات غدیر. آیه اکمال در تفاسیر فریقین. آیه تبلیغ در تفاسیر فریقین … آسیب شناسی مطالعات مستشرقان پیرامون واقعه غدیر … آموزه های روان شناسی در خطبه غدیر.

برچسب‌ها:, , , ,